Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
 

Kommande titlar:

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 
 

Föregående | 1 2 3 | Nästa
Sida 1 av 3

Principles of Statutory Interpretation (Ny titel)
Calnan Richard
Oxford University Press, Allmänna verk och samlingsverk, Allmän rättslära, Utländsk rätt
Inbunden, 256 sid, 2023, Preliminärt pris: 1212 SEK exkl. moms   

Knowledge Management in Law Firms (Ny titel) — Challenges and Opportunities Post-Pandemic
Menhennet Katerina, red.
Globe Law and Business, Allmänna verk och samlingsverk, Organisation och ledarskap
100 sid, 2022, Preliminärt pris: 1997 SEK exkl. moms   

Statliga myndigheter (Ny Upplaga) — En handbok
Ryding-Berg Stefan
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
180 sid, 2 uppl, 2022, Preliminärt pris: 557 SEK exkl. moms   

Medierätt (Ny upplaga)
Wetterberg Dag
Norstedts Juridik, Immaterialrätt, Offentlig rätt
2 uppl, 2022, Preliminärt pris: 525 SEK exkl. moms   

Ledighetslagarna (Ny Upplaga) — En kommentar
Björknäs Hanna, Ericson Bo, Eriksson Kurt
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
2 uppl, 2023, Preliminärt pris: 515 SEK exkl. moms   

Kreditsäkerhet i fartyg (Ny Upplaga)
Tiberg Hugo, Schelin Johan, Persson Annina H., Andersson Jeanette, Liptak Sebastian, Widlund Mattias
Norstedts Juridik, Sjö- och transporträtt, Krediträtt, Förmögenhetsrätt
Inbunden, 2 uppl, 2023, Preliminärt pris: 769 SEK exkl. moms   

Häktning (Ny titel)
Cansu Elias , Holmgård Lars, Andersson Simon
Norstedts Juridik, Straffrätt, Processrätt
2023, Preliminärt pris: 679 SEK exkl. moms   

GDPR-guiden (NY Titel) — Handbok för verkligheten
Kjellman Hanna , Värmon Didrik
Norstedts Juridik, Marknadsrätt, Arbetsrätt, Offentlig rätt
2022, Preliminärt pris: 553 SEK exkl. moms   

Bevisbörda och beviskrav i tvistemål ( Ny Upplaga )
Heuman Lars
Norstedts Juridik, Processrätt
733 sid, 2 uppl, 2022, Preliminärt pris: 917 SEK exkl. moms   

Betalning (Ny Upplaga ) — Om kongruent infriande av penningskulder och andra betalningsrättsliga frågor
Lindskog Stefan
Norstedts Juridik, Förmögenhetsrätt, Krediträtt, Insolvensrätt
Inbunden, 1076 sid, 3 uppl, 2022, Preliminärt pris: 2100 SEK exkl. moms   

Tvistlösning genom skiljeförfarande (Ny Upplaga) — En handledning till lagen om skiljeförfarande
Kvart Johan, Olsson Bengt
Norstedts Juridik, Processrätt
4 uppl, 2023, Preliminärt pris: 568 SEK exkl. moms   

Sterling on World Copyright Law (Ny upplaga)
Cook Trevor, red.
Sweet & Maxwell, Immaterialrätt, Internationell rätt, Utländsk rätt
Inbunden, 6 uppl, 2022, Preliminärt pris: 5475 SEK exkl. moms   

Furmston and Tolhurst on Contract Formation (Ny upplaga) — Law and Practice
Tolhurst G.J. , Peden Elisabeth
Oxford University Press, Förmögenhetsrätt, Utländsk rätt, Internationell rätt
Inbunden, 488 sid, 3 uppl, 2023, Preliminärt pris: 2920 SEK exkl. moms   

Governing Law Risks in International Business Transactions (Ny Titel)
Wood Philip
Oxford University Press, Förmögenhetsrätt, Internationell rätt, Utländsk rätt
Inbunden, 352 sid, 2022, Preliminärt pris: 1612 SEK exkl. moms   

Laws Rule (Ny Titel) — The Nature, Value, and Viability of the Rule of Law
Postema Gerald J.
Oxford University Press, Allmän rättslära
Inbunden, 400 sid, 2023, Preliminärt pris: 978 SEK exkl. moms   

Mann and Proctor on the Law of Money (Ny Upplaga)
Proctor Charles
Oxford University Press, Förmögenhetsrätt, Krediträtt, Internationell rätt
Inbunden, 864 sid, 8 uppl, 2022, Preliminärt pris: 3925 SEK exkl. moms   

Overlapping Intellectual Property Rights (Ny Upplaga)
Wilkof Neil , Calboli Irene, red.
Oxford University Press, Immaterialrätt, Utländsk rätt, Internationell rätt
Inbunden, 600 sid, 2 uppl, 2023, Preliminärt pris: 2925 SEK exkl. moms   

Magna Mater - Vänbok till Marianne Levin (NY TITEL)
Jure, Festskrifter, Immaterialrätt
Inbunden, 350 sid, 2022, Preliminärt pris: 670 SEK exkl. moms   

The Legal Team of the Future — Law+ Skills
Curphey Adam
London Publishing Partnership, Allmänna verk och samlingsverk, Övrigt, Förmögenhetsrätt
288 sid, 2022, Preliminärt pris: 344 SEK exkl. moms   

Att förhöra ett vittne (NY UPPLAGA) — en handbok i förhörsteknik
Samuelson Per E
Norstedts Juridik, Processrätt
5 uppl, 2022, Preliminärt pris: 627 SEK exkl. moms   

Försäkringsavtalsrätt (NY UPPLAGA)
Bengtsson Bertil
Norstedts Juridik, Försäkringsrätt
Inbunden, 5 uppl, 2022, Preliminärt pris: 1603 SEK exkl. moms   

Skollagen (2010:800) (NY UPPLAGA) — Med lagen om införande av skollagen (2010:801)
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
304 sid, 13 uppl, 2022, Preliminärt pris: 295 SEK exkl. moms   

Stiftelsehandboken (NY UPPLAGA)
Aamisepp Peter, Fagerberg Kerstin , Lindman Jan , Löfgren Lewin Brita
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt, Krediträtt, Förmögenhetsrätt
4 uppl, 2023, Preliminärt pris: 406 SEK exkl. moms   

Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken (NY UPPLAGA)
Larsson Nils, Synnergren Stieg
Norstedts Juridik, Fastighetsrätt
6 uppl, 2022, Preliminärt pris: 784 SEK exkl. moms   

Säkerhetsskyddslagen (NY TITEL) — En kommentar
Waern Martin , Degerfeldt Emma , Leeman Dan
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
2022, Preliminärt pris: 581 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 | Nästa
Sida 1 av 3

  © 2017 Jure AB