Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
 

Kommande titlar:

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 
 

Föregående | 1 2 | Nästa
Sida 1 av 2

Arbetsrätt 2021 - Aktuella lagtexter 1 juli 2021 (NY UTGÅVA) — Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar
Åhnberg Lars
Åhnberg, Arbetsrätt
143 sid, 49 uppl, 2021, Preliminärt pris: 95 SEK exkl. moms   

Brottsoffer (NY UPPLAGA) — rättsliga perspektiv
Granström Görel, Mannelqvist Ruth, red.
Studentlitteratur, Kriminologi, Straffrätt, Processrätt
2 uppl, 2021, Preliminärt pris: 322 SEK exkl. moms   

Diskrimineringslagen (NY UPPLAGA) — från princip till praktik
Swanstein Filippa, Henrikz Karin
Studentlitteratur, Arbetsrätt
294 sid, 4 uppl, 2021, Preliminärt pris: 329 SEK exkl. moms   

Börsrätt (NY UPPLAGA)
Sevenius Robert, Örtengren Torsten, red.
Studentlitteratur, Associationsrätt och värdepappersrätt
482 sid, 5 uppl, 2021, Preliminärt pris: 597 SEK exkl. moms   

Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2021-22 - studerande vid juridisk fakultet
Jure, Allmänna verk och samlingsverk, Förmögenhetsrätt, Processrätt
Prenumeration, 2021, Preliminärt pris: 386 SEK exkl. moms   

Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2021-22 - endast häften
Jure, Allmänna verk och samlingsverk, Förmögenhetsrätt, Processrätt
Prenumeration, 2021, Preliminärt pris: 1047 SEK exkl. moms   

Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2021-22 - häften samt inbunden årsvolym
Jure, Allmänna verk och samlingsverk, Förmögenhetsrätt, Processrätt
Prenumeration, 2021, Preliminärt pris: 1418 SEK exkl. moms   

Den svenska miljörätten (NY UPPLAGA)
Michanek Gabriel, Zetterberg Charlotta
Iustus, Miljörätt
638 sid, 5 uppl, 2021, Preliminärt pris: 700 SEK exkl. moms   

Civilprocessen (NY UPPLAGA)
Lindell Bengt
Iustus, Processrätt
5 uppl, 2021, Preliminärt pris: 938 SEK exkl. moms   

Att skriva juridik (NY UPPLAGA) — Regler och råd
Jensen Ulf, Rylander Staffan, Lindblom Per Henrik
Iustus, Lexikon ordböcker och språkvetenskap
126 sid, 7 uppl, 2021, Preliminärt pris: 196 SEK exkl. moms   

Säkerhetsskydd vid upphandling (NY TITEL) — Analys, säkerhetsskyddsavtal och Sveriges säkerhet
Söderlund Ylva
Norstedts Juridik, Marknadsrätt
2021, Preliminärt pris: 557 SEK exkl. moms   

NJA I 2020 (NY UTGÅVA) — Inbunden årsvolym
Norstedts Juridik, Allmänna verk och samlingsverk, Förmögenhetsrätt, Straffrätt
Inbunden, 1199 sid, 147 uppl, 2021, Preliminärt pris: 3395 SEK exkl. moms   

Skatteprocessen (NY UPPLAGA)
Almgren Karin, Leidhammar Börje
Norstedts Juridik, Skatterätt, Processrätt
4 uppl, 2021, Preliminärt pris: 559 SEK exkl. moms   

Konkurrensrätt (NY UPPLAGA) — En handbok
Karlsson Johan, Osen Bergqvist Trine
Norstedts Juridik, Marknadsrätt, EU-rätt
Inbunden, 6 uppl, 2021, Preliminärt pris: 2590 SEK exkl. moms   

Återkrav inom socialförsäkringsområdet (NY TITEL)
Rönström Emma
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
2021, Preliminärt pris: 490 SEK exkl. moms   

Lagen om en europeisk utredningsorder (NY TITEL) — En kommentar
Wallentheim Ulf, Zetterstedt Joakim
Norstedts Juridik, Processrätt, Straffrätt, EU-rätt
2021, Preliminärt pris: 973 SEK exkl. moms   

Juridikens nycklar (NY UPPLAGA) — Introduktion till rättsliga sammanhang, metoder och verktyg
Papadopoulou Frantzeska, Skarp Björn
Norstedts Juridik, Allmän rättslära, Offentlig rätt, Förmögenhetsrätt
2 uppl, 2021, Preliminärt pris: 445 SEK exkl. moms   

AI, digitalisering och rätten (NY TITEL) — en lärobok
Noll Gregor, red.
Studentlitteratur, Allmän rättslära, IT-rätt
270 sid, 2021, Preliminärt pris: 329 SEK exkl. moms   

Mänskliga rättigheter i det lokala Sverige (NY TITEL)
Lind Anna-Sara, Lundin Olle, red.
Studentlitteratur, Internationell rätt, Offentlig rätt
300 sid, 2021, Preliminärt pris: 316 SEK exkl. moms   

Rättsfallssamling i Dynamisk immaterialrätt (NY TITEL)
Papadopoulou Frantzeska, Levin Marianne, Harnesk Linnea
Norstedts Juridik, Immaterialrätt
287 sid, 2021, Preliminärt pris: 293 SEK exkl. moms   

Festskrift till Jan Kleineman (NY TITEL)
Jure, Festskrifter, Förmögenhetsrätt, Skadeståndsrätt
Inbunden, 942 sid, 2021, Preliminärt pris: 1195 SEK exkl. moms   

Att bestämma påföljd för brott (NY UPPLAGA)
Borgeke Martin, Forsgren Mikael
Norstedts Juridik, Straffrätt
Inbunden, 4 uppl, 2021, Preliminärt pris: 774 SEK exkl. moms   

Rättslig ram för socialtjänstens handläggning (NY TITEL) — Praktisk juridisk tillämpning inom äldreomsorg och funktionshinder
Nordebrink Beatrice
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
2021, Preliminärt pris: 455 SEK exkl. moms   

Familjerättsliga frågor inom socialtjänsten (NY UPPLAGA) — En översikt över bestämmelser, ärenden och handläggning
Törnqvist Tomas
Norstedts Juridik, Familjerätt, Offentlig rätt
2 uppl, 2021, Preliminärt pris: 497 SEK exkl. moms   

Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (NY UPPLAGA) — en kommentar (försörjningslagen)
Falk Jan-Erik
Jure, Marknadsrätt, Offentlig rätt, Förmögenhetsrätt
650 sid, 2 uppl, 2021, Preliminärt pris: 1346 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 | Nästa
Sida 1 av 2

  © 2017 Jure AB