Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
 

Kommande titlar:

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 
 

Föregående | 1 2 3 | Nästa
Sida 1 av 3

Arbetsrätt 2022 - Aktuella lagtexter 1 juli 2022 (NY UTGÅVA) — Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar
Åhnberg Lars
Åhnberg, Arbetsrätt
172 sid, 51 uppl, 2022, Preliminärt pris: 105 SEK exkl. moms   

LAS-handboken 2022 (NY UPPLAGA) — Lagtext, kommentarer, AD-domar - Om tillämpningen av anställningsskyddslagen
Åhnberg Lars, Öman Sören
Åhnberg, Arbetsrätt
616 sid, 10 uppl, 2022, Preliminärt pris: 354 SEK exkl. moms   

Trafikkommentarer (NY UPPLAGA)
Ceder Maria, Olsson Erik, Römbo Eva, Ståhl Åsa
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
904 sid, 11 uppl, 2022, Preliminärt pris: 1374 SEK exkl. moms   

Författnings- och rättsfallssamling i familjerätt 2022/23 (NY UPPLAGA)
Leviner Pernilla, Lau Chris, Lind Göran , red.
Norstedts Juridik, Familjerätt
8 uppl, 2022, Preliminärt pris: 279 SEK exkl. moms   

Personaljuridik 2022 (NY UPPLAGA)
Iseskog Tommy
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
Inbunden, 1294 sid, 2022, Preliminärt pris: 1156 SEK exkl. moms   

Författningssamling i förmögenhetsrätt 2022/23 (NY UPPLAGA)
Munukka Jori, Sandstedt Johan, red.
Norstedts Juridik, Förmögenhetsrätt
458 sid, 11 uppl, 2022, Preliminärt pris: 276 SEK exkl. moms   

Författningssamling i associationsrätt 2022/23 (NY UPPLAGA)
Ehn Clara, red.
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt
412 sid, 10 uppl, 2022, Preliminärt pris: 273 SEK exkl. moms   

Tvistfinansiering (NY TITEL)
Skog Johan , Persson Carl
Norstedts Juridik, Processrätt
248 sid, 2022, Preliminärt pris: 504 SEK exkl. moms   

Författningssamling för Svensk juridik 2022/2023 (NY UPPLAGA)
Persson Mats
Norstedts Juridik, Fastighetsrätt, Förmögenhetsrätt, Offentlig rätt
6 uppl, 2022, Preliminärt pris: 340 SEK exkl. moms   

Författningssamling i internationell privat- och processrätt (NY UPPLAGA)
Bogdan Michael
Norstedts Juridik, Internationell privat- och processrätt
325 sid, 6 uppl, 2022, Preliminärt pris: 280 SEK exkl. moms   

Statlig tjänsteman (NY UPPLAGA) — Vilka regler gäller för dig?
Ehrnrooth Ylva
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
2 uppl, 2022, Preliminärt pris: 438 SEK exkl. moms   

Författningssamling i polisrätt (NY UTGÅVA) — 2021/22
Anderberg Andreas
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Straffrätt, Processrätt
7 uppl, 2022, Preliminärt pris: 357 SEK exkl. moms   

Skoljuridik och myndighetsutövning (NY UPPLAGA) — Rättsfall och beslut
Lerwall Lotta
Iustus, Offentlig rätt
334 sid, 2 uppl, 2022, Preliminärt pris: 483 SEK exkl. moms   

Barns rätt (NY UPPLAGA)
Singer Anna
Iustus, Familjerätt, Offentlig rätt
211 sid, 3 uppl, 2022, Preliminärt pris: 308 SEK exkl. moms   

Practical Derivatives (NY UPPLAGA) — A Transactional Approach
Parker Edmund, Perzanowski Marcin
Globe Law and Business, Associationsrätt och värdepappersrätt, Krediträtt
590 sid, 4 uppl, 2022, Preliminärt pris: 2692 SEK exkl. moms   

Grundläggande inkomstskatterätt (NY UPPLAGA)
Påhlsson Robert, Kleist David, Rendahl Pernilla, Svensson Bo
Iustus, Skatterätt
453 sid, 2 uppl, 2022, Preliminärt pris: 574 SEK exkl. moms   

Fordran & skuld (NY UPPLAGA)
Mellqvist Mikael, Persson Ingemar
Iustus, Förmögenhetsrätt, Krediträtt
330 sid, 12 uppl, 2022, Preliminärt pris: 462 SEK exkl. moms   

Den kollektiva arbetsrätten (NY UPPLAGA) — En lärobok
Källström Kent, Malmberg Jonas, Öman Sören
Iustus, Arbetsrätt
170 sid, 3 uppl, 2022, Preliminärt pris: 273 SEK exkl. moms   

Anställningsförhållandet (NY UPPLAGA) — Inledning till den individuella arbetsrätten
Källström Kent, Malmberg Jonas
Iustus, Arbetsrätt
390 sid, 6 uppl, 2022, Preliminärt pris: 539 SEK exkl. moms   

Skadestånd (NY TITEL) — En lärobok
Bengtsson Bertil, Schultz Mårten
Norstedts Juridik, Skadeståndsrätt
2022, Preliminärt pris: 350 SEK exkl. moms   

Offentlig upphandling av koncessioner (NY TITEL) — En handbok
Mühlenbock Eva-Maj, Hallberg Olof, Granlund Lukas
Norstedts Juridik, Marknadsrätt, Offentlig rätt, Förmögenhetsrätt
2022, Preliminärt pris: 448 SEK exkl. moms   

Socialförsäkringsrätt (NY UPPLAGA) — om ersättning vid sjukdom
Ryberg-Welander Lotti
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
274 sid, 4 uppl, 2022, Preliminärt pris: 455 SEK exkl. moms   

Arbetsrätten (NY UPPLAGA) — En översikt
Sigeman Tore, Sjödin Erik
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
8 uppl, 2022, Preliminärt pris: 357 SEK exkl. moms   

Kommunala befogenheter (NY UPPLAGA)
Madell Tom, Lundin Olle
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
9 uppl, 2022, Preliminärt pris: 847 SEK exkl. moms   

Asylrätt (NY UPPLAGA) — En praktisk introduktion
Seidlitz Madelaine
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
3 uppl, 2022, Preliminärt pris: 364 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 | Nästa
Sida 1 av 3

  © 2017 Jure AB