Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
 

Kommande titlar:

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 
 

Föregående | 1 2 | Nästa
Sida 1 av 2

Kontraktbrottspåföljder ( Ny Titel ) — Lärobok i den allmänna kontrakträttens metod och påföljdslära
Heidbrink Jakob
Studentlitteratur, Förmögenhetsrätt
372 sid, 2022, Preliminärt pris: 329 SEK exkl. moms   

Straffrättens påföljdslära (Ny Upplaga)
Jareborg Nils, Zila Josef
Norstedts Juridik, Straffrätt
7 uppl, 2022, Preliminärt pris: 325 SEK exkl. moms   

Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling (Ny Upplaga)
Nilsson Anders, Lundqvist Hanna
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
188 sid, 2 uppl, 2022, Preliminärt pris: 431 SEK exkl. moms   

Medicinsk rätt (Ny Upplaga)
Zillén Kavot, Mattsson Titti, Slokenberga Santa
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
2 uppl, 2022, Preliminärt pris: 476 SEK exkl. moms   

Köprätten (Ny Upplaga) — En introduktion
Kihlman Jon
Norstedts Juridik, Förmögenhetsrätt
10 uppl, 2022, Preliminärt pris: 238 SEK exkl. moms   

Konkurs (Ny Upplaga) — och annan insolvensrätt
Mellqvist Mikael, Welamson Lars
Norstedts Juridik, Insolvensrätt
13 uppl, 2022, Preliminärt pris: 636 SEK exkl. moms   

Författningssamling i statsrätt (Ny Upplaga)
Bernitz Hedvig, Paju Jaan , Sandström Lena, Åhman Karin
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
5 uppl, 2022, Preliminärt pris: 321 SEK exkl. moms   

Europarättens grunder (Ny Upplaga)
Bernitz Ulf, Kjellgren Anders
Norstedts Juridik, EU-rätt, Offentlig rätt
7 uppl, 2022, Preliminärt pris: 615 SEK exkl. moms   

En introduktion till förvaltningsrätten (Ny Upplaga)
Warnling Conradson Wiweka
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
14 uppl, 2022, Preliminärt pris: 193 SEK exkl. moms   

Arbetsrätten (Ny upplaga) — En introduktion
del Sante Naiti, Garpe Bengt, Göransson Håkan Gabinus
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
9 uppl, 2022, Preliminärt pris: 234 SEK exkl. moms   

Att vara ordförande och ledare (Ny Upplaga) — Handbok för dig som leder möten och människor i kommun och region
Brännberg Conny
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
4 uppl, 2022, Preliminärt pris: 350 SEK exkl. moms   

Tritton on Intellectual Property in Europe
Tritton Guy, Davis Richard, St Quintin Tom
Sweet & Maxwell, Immaterialrätt, EU-rätt, Utländsk rätt
Inbunden, 2022, Preliminärt pris: 4495 SEK exkl. moms   

Sekretess (NY UPPLAGA) — Handbok för socialtjänsten
Clevesköld Lars, Thunved Anders
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
6 uppl, 2022, Preliminärt pris: 287 SEK exkl. moms   

Europeiska unionens domstol (NY TITEL) — behörighet, uppgifter och förfarande
Lindroos-Hovinheimo Susanna
Norstedts Juridik, EU-rätt, Offentlig rätt
2022, Preliminärt pris: 392 SEK exkl. moms   

Förvaltningsrättens grunder (NY UPPLAGA)
von Essen Ulrik
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
382 sid, 5 uppl, 2022, Preliminärt pris: 581 SEK exkl. moms   

Kvarstad och andra säkerhetsåtgärder (NY UPPLAGA) — Enligt 15 kap. rättegångsbalken
Gregow Torkel
Norstedts Juridik, Processrätt, Insolvensrätt, Straffrätt
2 uppl, 2022, Preliminärt pris: 500 SEK exkl. moms   

Processen i hovrätt och Högsta domstolen (NY UPPLAGA) — Rättegång VI
Munck Johan, Welamson Lars
Norstedts Juridik, Processrätt
6 uppl, 2022, Preliminärt pris: 532 SEK exkl. moms   

Aktiebolagslagen del I-III inkl. suppl 17 (NY UPPLAGA) — En kommentar
Andersson Sten, Johansson Svante, Skog Rolf
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt
17 uppl, 2022, Preliminärt pris: 5145 SEK exkl. moms   

Sekretess och tystnadsplikt på socialtjänstens område (NY UPPLAGA)
Rådman Fredrik, Fridström Montoya Therése
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
2022, Preliminärt pris: 322 SEK exkl. moms   

Förtal (NY TITEL)
Sandén Hans-Olof
Norstedts Juridik, Straffrätt
2022, Preliminärt pris: 524 SEK exkl. moms   

Ändrade förhållanden (NY TITEL)
Axhamn Johan, Nyström Birgitta, Svensson Ola, red.
Norstedts Juridik, Förmögenhetsrätt
296 sid, 2022, Preliminärt pris: 420 SEK exkl. moms   

Straffprocessuella tvångsmedel (NY UPPLAGA) — när och hur får de användas?
Lindberg Gunnel
Norstedts Juridik, Processrätt, Straffrätt, Offentlig rätt
Inbunden, 950 sid, 5 uppl, 2022, Preliminärt pris: 1240 SEK exkl. moms   

Efterarv (NY UPPLAGA) — Komplikationer vid slutlig fördelning av kvarlåtenskap
Eriksson Anders
Norstedts Juridik, Familjerätt
2 uppl, 2022, Preliminärt pris: 553 SEK exkl. moms   

Allmän avtalsrätt (NY UPPLAGA)
Ramberg Jan, Ramberg Christina
Norstedts Juridik, Förmögenhetsrätt
340 sid, 12 uppl, 2022, Preliminärt pris: 588 SEK exkl. moms   

Anläggningslagen (NY TITEL) — En kommentar
Julstad Barbro, Vesterlin Tomas
Norstedts Juridik, Fastighetsrätt, Offentlig rätt
2022, Preliminärt pris: 392 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 | Nästa
Sida 1 av 2

  © 2017 Jure AB