Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
 

Kommande titlar:

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 
 

Föregående | 1 2 3 | Nästa
Sida 1 av 3

Sakrätt beträffande fast egendom (Ny Titel)
Zackariasson Laila, Strömgren Peter
Norstedts Juridik, Fastighetsrätt, Krediträtt, Förmögenhetsrätt
2021, Preliminärt pris: 364 SEK exkl. moms   

Festskrift till Jan Kleineman (NY TITEL)
Jure, Festskrifter, Förmögenhetsrätt, Skadeståndsrätt
Inbunden, 942 sid, 2021, Preliminärt pris: 890 SEK exkl. moms   

Rättighetsargumentet i skadeståndsrätten (NY TITEL)
Stenlund Karolina
Iustus, Skadeståndsrätt
530 sid, 2021, Preliminärt pris: 749 SEK exkl. moms   

Brotten i näringsverksamhet (NY UPPLAGA)
Holmquist Rolf
Norstedts Juridik, Straffrätt, Associationsrätt och värdepappersrätt
5 uppl, 2021, Preliminärt pris: 595 SEK exkl. moms   

Introduktion till EU:s socialförsäkringsrätt (NY UPPLAGA)
Paju Jaan
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, EU-rätt, Försäkringsrätt
3 uppl, 2021, Preliminärt pris: 207 SEK exkl. moms   

Att bestämma påföljd för brott (NY UPPLAGA)
Borgeke Martin, Heidenborg Mari
Norstedts Juridik, Straffrätt
Inbunden, 4 uppl, 2021, Preliminärt pris: 774 SEK exkl. moms   

Statligt stöd till näringslivet (NY TITEL) — Den rättsliga regleringen av statens stödgivning
Carlquist Mattias
Norstedts Juridik, Marknadsrätt, Offentlig rätt, EU-rätt
Inbunden, 2021, Preliminärt pris: 2016 SEK exkl. moms   

Jämställdhetsarbete i förskola och skola (NY UPPLAGA)
Wedin Eva-Karin
Norstedts Juridik, Arbetsrätt, Offentlig rätt
5 uppl, 2021, Preliminärt pris: 468 SEK exkl. moms   

Skadeståndslagen (NY UPPLAGA) — En kommentar
Bengtsson Bertil, Strömbäck Erland
Norstedts Juridik, Skadeståndsrätt
7 uppl, 2021, Preliminärt pris: 1344 SEK exkl. moms   

Arbetstidslagen (NY TITEL) — En kommentar
Grahn Erik, Ask Henric
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
2021, Preliminärt pris: 525 SEK exkl. moms   

Inkomstskattelagen (NY UPPLAGA) — En kommentar. Del I och del II
Andersson Mari, Dahlberg Mattias, Saldén Enérus Anita, Tivéus Ulf
Norstedts Juridik, Skatterätt
21 uppl, 2021, Preliminärt pris: 2175 SEK exkl. moms   

Diskrimineringslagen (NY UPPLAGA) — En kommentar
Fransson Susanne, Stüber Eberhard
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
3 uppl, 2021, Preliminärt pris: 1166 SEK exkl. moms   

Knivlagen (NY UPPLAGA) — Bakgrund och tillämpning
Dahlgren Niklas
Norstedts Juridik, Straffrätt, Offentlig rätt
2 uppl, 2021, Preliminärt pris: 323 SEK exkl. moms   

Polislagen (NY UPPLAGA) — En kommentar
Berggren Nils-Olof, Munck Johan
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
280 sid, 14 uppl, 2021, Preliminärt pris: 619 SEK exkl. moms   

Grundläggande socialrätt inom äldre- och funktionshinderområdet (NY TITEL)
Nordebrink Beatrice
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
2021, Preliminärt pris: 455 SEK exkl. moms   

Författningssamling i fastighetsrätt 2021 (NY UPPLAGA)
Norstedts Juridik, Fastighetsrätt, Förmögenhetsrätt
695 sid, 11 uppl, 2021, Preliminärt pris: 297 SEK exkl. moms   

Preskription (NY UPPLAGA) — Om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid
Lindskog Stefan
Norstedts Juridik, Förmögenhetsrätt, Krediträtt
Inbunden, 5 uppl, 2021, Preliminärt pris: 1998 SEK exkl. moms   

Socialpolitik och socialt arbete (NY UPPLAGA) — Historia och idéer
Holgersson Leif, Grönwall Lars, Aronsson Pia
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Övrigt
374 sid, 5 uppl, 2021, Preliminärt pris: 518 SEK exkl. moms   

Vattenskoterboken (NY TITEL) — Förarbevis för vattenskoter
Sandgren Anna
Jure, Sjöfart
50 sid, 2021, Preliminärt pris: 115 SEK exkl. moms   

Skattenytt 2021 - endast häften
Iustus, Periodica, Skatterätt
Prenumeration, 2021, Preliminärt pris: 2195 SEK exkl. moms   

NIR 2021 – Tidskriften Nordiskt Immateriellt Rättsskydd
NIR, Periodica, Immaterialrätt
Prenumeration, 2021, Preliminärt pris: 1355 SEK exkl. moms   

Förvaltningsrättslig tidskrift 2021
Föreningen för utgivande av Förvaltningsrättslig tidskrift, Periodica, Offentlig rätt
Prenumeration, 2021, Preliminärt pris: 756 SEK exkl. moms   

Svensk juristtidning 2021 - endast häften
Iustus, Periodica, Allmänna verk och samlingsverk
Prenumeration, 2021, Preliminärt pris: 613 SEK exkl. moms   

Svensk juristtidning 2021 - häften samt inbunden årsvolym
Iustus, Periodica, Allmänna verk och samlingsverk
Prenumeration, 2021, Preliminärt pris: 896 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 | Nästa
Sida 1 av 3

  © 2017 Jure AB