Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
 

Kommande titlar:

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 
 

Föregående | 1 2 | Nästa
Sida 1 av 2

Juridikens nycklar (NY UPPLAGA) — Introduktion till rättsliga sammanhang, metoder och verktyg
Papadopoulou Frantzeska, Skarp Björn
Norstedts Juridik, Allmän rättslära, Offentlig rätt, Förmögenhetsrätt
2 uppl, 2021, Preliminärt pris: 445 SEK exkl. moms   

AI, digitalisering och rätten (NY TITEL) — en lärobok
Noll Gregor, red.
Studentlitteratur, Allmän rättslära, IT-rätt
270 sid, 2021, Preliminärt pris: 329 SEK exkl. moms   

Nedsatt beslutsförmåga (NY TITEL) — rätt, riktlinjer och praktik
Giertz Lottie , Mattsson Titti, Thelin Angelika
Studentlitteratur, Offentlig rätt, Familjerätt
200 sid, 2021, Preliminärt pris: 329 SEK exkl. moms   

Mänskliga rättigheter i det lokala Sverige (NY TITEL)
Lind Anna-Sara, Lundin Olle, red.
Studentlitteratur, Internationell rätt, Offentlig rätt
300 sid, 2021, Preliminärt pris: 316 SEK exkl. moms   

Rättsfallssamling i Dynamisk immaterialrätt (NY TITEL)
Papadopoulou Frantzeska, Levin Marianne, Harnesk Linnea
Norstedts Juridik, Immaterialrätt
287 sid, 2021, Preliminärt pris: 293 SEK exkl. moms   

Skadeståndsrätt (NY UPPLAGA)
Hellner Jan, Radetzki Marcus
Norstedts Juridik, Skadeståndsrätt
11 uppl, 2021, Preliminärt pris: 643 SEK exkl. moms   

Sakrätt beträffande fast egendom (NY TITEL)
Zackariasson Laila, Strömgren Peter
Norstedts Juridik, Fastighetsrätt, Krediträtt, Förmögenhetsrätt
2021, Preliminärt pris: 364 SEK exkl. moms   

Festskrift till Jan Kleineman (NY TITEL)
Jure, Festskrifter, Förmögenhetsrätt, Skadeståndsrätt
Inbunden, 942 sid, 2021, Preliminärt pris: 890 SEK exkl. moms   

Brotten i näringsverksamhet (NY UPPLAGA)
Holmquist Rolf
Norstedts Juridik, Straffrätt, Associationsrätt och värdepappersrätt
5 uppl, 2021, Preliminärt pris: 595 SEK exkl. moms   

Introduktion till EU:s socialförsäkringsrätt (NY UPPLAGA)
Paju Jaan
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, EU-rätt, Försäkringsrätt
3 uppl, 2021, Preliminärt pris: 207 SEK exkl. moms   

Att bestämma påföljd för brott (NY UPPLAGA)
Borgeke Martin, Heidenborg Mari
Norstedts Juridik, Straffrätt
Inbunden, 4 uppl, 2021, Preliminärt pris: 774 SEK exkl. moms   

Statligt stöd till näringslivet (NY TITEL) — Den rättsliga regleringen av statens stödgivning
Carlquist Mattias
Norstedts Juridik, Marknadsrätt, Offentlig rätt, EU-rätt
Inbunden, 2021, Preliminärt pris: 2016 SEK exkl. moms   

Jämställdhetsarbete i förskola och skola (NY UPPLAGA)
Wedin Eva-Karin
Norstedts Juridik, Arbetsrätt, Offentlig rätt
5 uppl, 2021, Preliminärt pris: 468 SEK exkl. moms   

Skadeståndslagen (NY UPPLAGA) — En kommentar
Bengtsson Bertil, Strömbäck Erland
Norstedts Juridik, Skadeståndsrätt
7 uppl, 2021, Preliminärt pris: 1344 SEK exkl. moms   

Arbetstidslagen (NY TITEL) — En kommentar
Grahn Erik, Ask Henric
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
2021, Preliminärt pris: 525 SEK exkl. moms   

Diskrimineringslagen (NY UPPLAGA) — En kommentar
Fransson Susanne, Stüber Eberhard
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
3 uppl, 2021, Preliminärt pris: 1166 SEK exkl. moms   

Knivlagen (NY UPPLAGA) — Bakgrund och tillämpning
Dahlgren Niklas
Norstedts Juridik, Straffrätt, Offentlig rätt
2 uppl, 2021, Preliminärt pris: 323 SEK exkl. moms   

Polislagen (NY UPPLAGA) — En kommentar
Berggren Nils-Olof, Munck Johan
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
280 sid, 14 uppl, 2021, Preliminärt pris: 619 SEK exkl. moms   

Rättslig ram för socialtjänstens handläggning (NY TITEL) — Praktisk juridisk tillämpning inom äldreomsorg och funktionshinder
Nordebrink Beatrice
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
2021, Preliminärt pris: 455 SEK exkl. moms   

Författningssamling i fastighetsrätt 2021 (NY UPPLAGA)
Norstedts Juridik, Fastighetsrätt, Förmögenhetsrätt
695 sid, 11 uppl, 2021, Preliminärt pris: 297 SEK exkl. moms   

Socialpolitik och socialt arbete (NY UPPLAGA) — Historia och idéer
Holgersson Leif, Grönwall Lars, Aronsson Pia
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Övrigt
374 sid, 5 uppl, 2021, Preliminärt pris: 518 SEK exkl. moms   

Vattenskoterboken (NY TITEL) — Förarbevis för vattenskoter
Sandgren Anna
Jure, Sjöfart
50 sid, 2021, Preliminärt pris: 115 SEK exkl. moms   

Familjerättsliga frågor inom socialtjänsten (NY UPPLAGA) — En översikt över bestämmelser, ärenden och handläggning
Törnqvist Tomas
Norstedts Juridik, Familjerätt, Offentlig rätt
2 uppl, 2021, Preliminärt pris: 497 SEK exkl. moms   

Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (NY UPPLAGA) — en kommentar (försörjningslagen)
Falk Jan-Erik
Jure, Marknadsrätt, Offentlig rätt, Förmögenhetsrätt
650 sid, 2 uppl, 2021, Preliminärt pris: 1346 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 | Nästa
Sida 1 av 2

  © 2017 Jure AB