Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
 

Kommande titlar:

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 
 

Föregående | 1 2 | Nästa
Sida 1 av 2

The Legal Team of the Future — Law+ Skills
Curphey Adam
London Publishing Partnership, Allmänna verk och samlingsverk, Övrigt, Förmögenhetsrätt
288 sid, 2022, Preliminärt pris: 344 SEK exkl. moms   

UFB 2 HT 2022 Skolans författningar ht 22 (NY UTGÅVA)
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
1229 sid, 2022, Preliminärt pris: 1205 SEK exkl. moms   

Att förhöra ett vittne (NY UPPLAGA) — en handbok i förhörsteknik
Samuelson Per E
Norstedts Juridik, Processrätt
5 uppl, 2022, Preliminärt pris: 627 SEK exkl. moms   

Lagen om tobak och liknande produkter och lagen om tobaksfria nikotinprodukter (NY UPPLAGA) — Kommentarer
Lundin Stefan
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
2 uppl, 2023, Preliminärt pris: 496 SEK exkl. moms   

Försäkringsavtalsrätt (NY UPPLAGA)
Bengtsson Bertil
Norstedts Juridik, Försäkringsrätt
Inbunden, 5 uppl, 2022, Preliminärt pris: 1603 SEK exkl. moms   

Skollagen (2010:800) (NY UPPLAGA) — Med lagen om införande av skollagen (2010:801)
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
304 sid, 13 uppl, 2022, Preliminärt pris: 295 SEK exkl. moms   

Stiftelsehandboken (NY UPPLAGA)
Aamisepp Peter, Fagerberg Kerstin , Lindman Jan , Löfgren Lewin Brita
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt, Krediträtt, Förmögenhetsrätt
4 uppl, 2022, Preliminärt pris: 406 SEK exkl. moms   

Ansvarsfrihet (NY UPPLAGA) — Dechargeinstitutet i svensk aktiebolagsrätt
Svernlöv Carl
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt
3 uppl, 2022, Preliminärt pris: 833 SEK exkl. moms   

Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken (NY UPPLAGA)
Larsson Nils, Synnergren Stieg
Norstedts Juridik, Fastighetsrätt
6 uppl, 2022, Preliminärt pris: 784 SEK exkl. moms   

Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken (NY UPPLAGA)
Larsson Nils, Synnergren Stieg
Norstedts Juridik, Fastighetsrätt
7 uppl, 2022, Preliminärt pris: 633 SEK exkl. moms   

Säkerhetsskyddslagen (NY TITEL) — En kommentar
Waern Martin , Degerfeldt Emma , Leeman Dan
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
2022, Preliminärt pris: 581 SEK exkl. moms   

Juridiken och dess arbetssätt — En introduktion
Zetterström Stefan
Iustus, Allmän rättslära
192 sid, 4 uppl, 2022, Preliminärt pris: 287 SEK exkl. moms   

Trafikkommentarer (NY UPPLAGA)
Ceder Maria, Olsson Erik, Römbo Eva, Ståhl Åsa
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
904 sid, 11 uppl, 2022, Preliminärt pris: 1374 SEK exkl. moms   

Författningssamling i förmögenhetsrätt 2022/23 (NY UPPLAGA)
Munukka Jori, Sandstedt Johan, red.
Norstedts Juridik, Förmögenhetsrätt
458 sid, 11 uppl, 2022, Preliminärt pris: 276 SEK exkl. moms   

Statlig tjänsteman (NY UPPLAGA) — Vilka regler gäller för dig?
Ehrnrooth Ylva
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
2 uppl, 2022, Preliminärt pris: 438 SEK exkl. moms   

Författningssamling i polisrätt (NY UTGÅVA) — 2021/22
Anderberg Andreas
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Straffrätt, Processrätt
7 uppl, 2022, Preliminärt pris: 357 SEK exkl. moms   

Practical Derivatives (NY UPPLAGA) — A Transactional Approach
Parker Edmund, Perzanowski Marcin
Globe Law and Business, Associationsrätt och värdepappersrätt, Krediträtt
590 sid, 4 uppl, 2022, Preliminärt pris: 2692 SEK exkl. moms   

Offentlig upphandling av koncessioner (NY TITEL) — En handbok
Mühlenbock Eva-Maj, Hallberg Olof, Granlund Lukas
Norstedts Juridik, Marknadsrätt, Offentlig rätt, Förmögenhetsrätt
2022, Preliminärt pris: 448 SEK exkl. moms   

Socialförsäkringsrätt (NY UPPLAGA) — om ersättning vid sjukdom
Ryberg-Welander Lotti
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
274 sid, 4 uppl, 2022, Preliminärt pris: 455 SEK exkl. moms   

Kommunala befogenheter (NY UPPLAGA)
Lundin Olle, Madell Tom
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
9 uppl, 2022, Preliminärt pris: 847 SEK exkl. moms   

Asylrätt (NY UPPLAGA) — En praktisk introduktion
Seidlitz Madelaine
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
3 uppl, 2022, Preliminärt pris: 364 SEK exkl. moms   

Tillträdesförbudslagstiftningen (NY TITEL) — En kommentar
Dahlgren Niklas
Norstedts Juridik, Straffrätt
148 sid, 2022, Preliminärt pris: 490 SEK exkl. moms   

Att skriva rätt (NY UPPLAGA) — Goda råd för att skriva uppsats i juridik
Önnerfors Elsa Trolle, Wenander Henrik
Norstedts Juridik, Övrigt, Lexikon ordböcker och språkvetenskap, Allmänna verk och samlingsverk
3 uppl, 2022, Preliminärt pris: 182 SEK exkl. moms   

Juridiken och den bredare publiken (NY TITEL) — Tvärvetenskaplig undervisning och forskning om rätten
Strand Magnus, Selberg Niklas
Norstedts Juridik, Allmän rättslära, Ekonomi, Arbetsrätt
2022, Preliminärt pris: 447 SEK exkl. moms   

Vänbok till Martin Borgeke (NY TITEL)
Asp Petter, Lindskog Stefan, Månsson Catharina, red.
Jure, Festskrifter, Allmänna verk och samlingsverk, Straffrätt
Inbunden, 300 sid, 2022, Preliminärt pris: 670 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 | Nästa
Sida 1 av 2

  © 2017 Jure AB