Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
 

Kommande titlar:

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 
 

Föregående | 1 2 3 | Nästa
Sida 2 av 3

Mann and Proctor on the Law of Money (Ny Upplaga)
Proctor Charles
Oxford University Press, Förmögenhetsrätt, Krediträtt, Internationell rätt
Inbunden, 864 sid, 8 uppl, 2022, Preliminärt pris: 3939 SEK exkl. moms   

Miljöskadestånd och grannansvar ( Ny Titel)
Bengtsson Bertil
Norstedts Juridik, Skadeståndsrätt, Miljörätt, Fastighetsrätt
2023, Preliminärt pris: 456 SEK exkl. moms   

Notariehandbok (Ny Titel)
Pettersson Malcolm , Jungstedt Sofia , Uppfeldt Anna
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Straffrätt
2023, Preliminärt pris: 308 SEK exkl. moms   

Omhändertagande av berusade enligt LOB (NY TITEL) — Ansvar och tillämpning
Sverne Arvill Ebba, Arvill Björn
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Straffrätt
2023, Preliminärt pris: 381 SEK exkl. moms   

Overlapping Intellectual Property Rights (Ny Upplaga)
Wilkof Neil , Calboli Irene, red.
Oxford University Press, Immaterialrätt, Utländsk rätt, Internationell rätt
Inbunden, 600 sid, 2 uppl, 2023, Preliminärt pris: 2998 SEK exkl. moms   

Patientdatalagen (Ny Upplaga) — En kommentar
Nymark Manolis
Norstedts, Offentlig rätt
2 uppl, 2023, Preliminärt pris: 644 SEK exkl. moms   

Personaljuridik 2023 (Ny Upplaga)
Iseskog Tommy
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
Inbunden, 36 uppl, 2023, Preliminärt pris: 1204 SEK exkl. moms   

Practical Derivatives (NY UPPLAGA) — A Transactional Approach
Parker Edmund, Perzanowski Marcin
Globe Law and Business, Associationsrätt och värdepappersrätt, Krediträtt
590 sid, 4 uppl, 2022, Preliminärt pris: 2692 SEK exkl. moms   

Practical Guide to International Commercial Arbitration (NY UPPLAGA) — Planning, Assessment and Strategy
Finizio Steven P, Speller Duncan
Sweet & Maxwell, Processrätt, Internationell privat- och processrätt
2 uppl, 2018, Preliminärt pris: 1682 SEK exkl. moms   

Preskription i arbetsrätten ( Ny Upplaga ) — En vägledning för praktiker
Ericson Bo
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
5 uppl, 2023, Preliminärt pris: 626 SEK exkl. moms   

Principles of Statutory Interpretation (Ny titel)
Calnan Richard
Oxford University Press, Allmänna verk och samlingsverk, Allmän rättslära, Utländsk rätt
Inbunden, 256 sid, 2023, Preliminärt pris: 1212 SEK exkl. moms   

Psykiatrin, tvånget och lagen (NY UPPLAGA) — En lagkommentar i historisk belysning
Grönwall Lars, Holgersson Leif, Idarsson Bertil
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
366 sid, 8 uppl, 2023, Preliminärt pris: 665 SEK exkl. moms   

Rodhes aktiebolagsrätt ( Ny Upplaga )
Rodhe Knut, Skog Rolf
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt
27 uppl, 2023, Preliminärt pris: 556 SEK exkl. moms   

Rättens utredningsansvar i migrationsprocessen (NY TITEL) — Officialprincipens tillämpning i asylmål
Cegrell Karlander Isa
Norstedts Juridik, Straffrätt, Offentlig rätt
2023, Preliminärt pris: 582 SEK exkl. moms   

Sinclair on Warranties and Indemnities on Share and Asset Sales (Ny Upplaga)
Thompson Robert, red.
Sweet & Maxwell, Associationsrätt och värdepappersrätt, Förmögenhetsrätt, Utländsk rätt
Inbunden, 2023, Preliminärt pris: 4371 SEK exkl. moms   

Singapore International Arbitration Act (Ny Titel) — A Commentary
Goh Nelson , Lim Jonathan , Tan Paul
Oxford University Press, Processrätt, Utländsk rätt
Inbunden, 336 sid, 2023, Preliminärt pris: 2158 SEK exkl. moms   

Skadeståndslagen (NY UPPLAGA) — En kommentar
Bengtsson Bertil, Strömbäck Erland
Norstedts Juridik, Skadeståndsrätt, Försäkringsrätt, Förmögenhetsrätt
Inbunden, 8 uppl, 2023, Preliminärt pris: 1344 SEK exkl. moms   

Skattelagstiftning 23:2 — Lagar och andra författningar som de lyder den 1 juli 2023
Rabe Gunnar
Norstedts Juridik, Skatterätt, Ekonomi, EU-rätt
67 uppl, 2023, Preliminärt pris: 553 SEK exkl. moms   

State Responsibility before International and Domestic Courts (NY TITEL) — The Impact and Influence of the ILC Articles
Olleson Simon
Oxford University Press, Straffrätt, Internationell rätt, Offentlig rätt
Inbunden, 720 sid, 2018, Preliminärt pris: 1590 SEK exkl. moms   

Sterling on World Copyright Law (Ny upplaga)
Cook Trevor, red.
Sweet & Maxwell, Immaterialrätt, Internationell rätt, Utländsk rätt
Inbunden, 6 uppl, 2022, Preliminärt pris: 5475 SEK exkl. moms   

Stiftelsehandboken (NY UPPLAGA)
Aamisepp Peter, Fagerberg Kerstin , Lindman Jan , Löfgren Lewin Brita
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt, Krediträtt, Förmögenhetsrätt
4 uppl, 2023, Preliminärt pris: 489 SEK exkl. moms   

Stiftelselagen (NY UPPLAGA) — En kommentar
Isoz Henning
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt
Inbunden, 2 uppl, 2018, Preliminärt pris: 1253 SEK exkl. moms   

Straffansvar (NY UPPLAGA)
Ågren Jack
Norstedts Juridik, Straffrätt
11 uppl, 2023, Preliminärt pris: 375 SEK exkl. moms   

Svensk aktiebolagsrätt (Ny Upplaga)
Sandström Torsten
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt
8 uppl, 2023, Preliminärt pris: 671 SEK exkl. moms   

The General Principles of EU Law (NY UPPLAGA)
Tridimas Takis
Oxford University Press, EU-rätt
Inbunden, 800 sid, 3 uppl, 2021, Preliminärt pris: 1584 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 | Nästa
Sida 2 av 3

  © 2017 Jure AB