Nyutkommen litteratur 010601-010630

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 
 


Sida 1 av 1

Allmän kriminalrätt
Jareborg Nils
Iustus, Straffrätt
Inbunden, 494 sid, 2001, Pris: 545 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2001:5 Hur - var - närpolis — En granskning av närpolisreformen
BRÅ, Kriminologi
48 sid, 2001, Pris: 116 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2001:6 Brott och annan misskötsamhet under permission
BRÅ, Kriminologi
48 sid, 2001, Pris: 116 SEK exkl. moms   

Ds 2001:27 EG-direktivet om personuppgifter — En offentlig utvärdering
Fritzes, Offentlig rätt, EU-rätt
158 sid, 2001, Pris: 156 SEK exkl. moms   

EU Biotechnology & Practice — Regulating Genetically Modified & Novel Food Products
Sheridan Brian
Palladian, Immaterialrätt, EU-rätt
368 sid, 2001, Pris: 1283 SEK exkl. moms   

European Intellectual Property Law
Prime Terence
Ashgate, Immaterialrätt, EU-rätt
Inbunden, 320 sid, 2000, Pris: 842 SEK exkl. moms   

Festskrift til Bernard Gomard
GadJura, Festskrifter
Inbunden, 274 sid, 2001  SLUT på förlag

Intrångsundersökning och discovery — en komparativ studie avseende förberedelse i patentintrångsmål
Lyxell Ralf
Jure, Immaterialrätt, Processrätt
145 sid, 2001, Pris: 246 SEK exkl. moms   

Krediträtt
Helldén Margareta, Millqvist Göran
Norstedts Juridik, Krediträtt, Förmögenhetsrätt
507 sid, 4 uppl, 2001  SLUT på förlag

Mot en europeisk välfärdspolitik — Ny politik och nya samarbetsformer i EU
Jacobsson Kerstin, Johansson Karl Magnus, Ekengren Magnus
SNS, Statsvetenskap och politik
198 sid, 2001, Pris: 225 SEK exkl. moms   

Nordic Data Protection
Blume Peter
Iustus, IT-rätt, Offentlig rätt
244 sid, 2001, Pris: 328 SEK exkl. moms   

Prop. 2000/01:108 Åtgärder mot inställda huvudförhandlingar i brottmål vid tingsrätterna m.m.
Riksdagen, Processrätt
76 sid, 2001, Pris: 49 SEK exkl. moms   

Prop. 2000/01:61 Förfalskade fångeshandlingar vid ansökan om lagfart
Riksdagen, Fastighetsrätt
30 sid, 2001, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Skrivregler för svenska och engelska från TNC
TNC, Lexikon ordböcker och språkvetenskap
236 sid, 5 uppl, 2001, Pris: 371 SEK exkl. moms   

SOU 2001:39 Ett effektivt diskrimineringsförbud — Om olaga diskriminering och begreppen ras och sexuell läggning
Fritzes, Offentlig rätt, Straffrätt
261 sid, 2001, Pris: 210 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB