Nyutkommen litteratur 020101-020131

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 
 

Föregående | 1 2 | Nästa
Sida 1 av 2

Aktierelaterade incitamentsprogram — Interaktion mellan bolag, marknad & god sed
Hörnberg Johan, Rapp Magnus
Jure, Associationsrätt och värdepappersrätt
71 sid, 2002, Pris: 308 SEK exkl. moms   

Aktuella redovisningsfrågor år 2001
Kylebäck Staffan, Landén Staffan
Ernst & Young, Ekonomi
210 sid, 2001, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Bolagsordning — Praktisk vägledning - exempel på formuleringar
Kristiansson Björn, Skog Rolf
Industrilitteratur, Associationsrätt och värdepappersrätt
129 sid, 2002, Pris: 221 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2001:18 Brottsligheten i olika länder
BRÅ, Kriminologi
52 sid, 2001, Pris: 116 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2001:19 Narkotikastatistik 2000 — Personer lagförda för narkotikabrott
BRÅ, Kriminologi
53 sid, 2001, Pris: 116 SEK exkl. moms   

Current Issues in Securitisation
Borrows Jane
Sweet & Maxwell, Krediträtt, Associationsrätt och värdepappersrätt
Inbunden, 121 sid, 2002, Pris: 2519 SEK exkl. moms   

Electronic Commerce: Law and Practice
Chissick Michael, Kelman Alistair
Sweet & Maxwell, IT-rätt, Förmögenhetsrätt
Inbunden, 349 sid, 3 uppl, 2002, Pris: 2626 SEK exkl. moms   

Exchange Rules 2001 — Listing Agreement Manual
OM Stockholmsbörsen AB, Associationsrätt och värdepappersrätt
96 sid, 2001, Pris: 199 SEK exkl. moms   

International Commercial Fraud
Goldspink Robert, Cole Jeremy
Sweet & Maxwell, Straffrätt, Förmögenhetsrätt
Inbunden, 1372 sid, 2002, Pris: 4422 SEK exkl. moms   

Internet Access Providers and Aspects on Cache Copying and Liability from a Copyright Perspective
Kindhult Urban
Jure, Immaterialrätt, IT-rätt
89 sid, 2001, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Introduction to the Law of the United States
Clark David S., Ansay Tugrul
Kluwer, Utländsk rätt, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 489 sid, 2 uppl, 2002, Pris: 1330 SEK exkl. moms   

Miljöredovisning
Bergström Sören, Catasús Bino, Ljungdahl Fredrik
Liber Ekonomi, Ekonomi, Miljörätt
128 sid, 2 uppl, 2002, Pris: 229 SEK exkl. moms   

Ny juridik 4:2001
VJS, Allmänna verk och samlingsverk
95 sid, 2002, Pris: 325 SEK exkl. moms   

Ompaketering ommärkning och utnyttjande av annans varumärke — en studie av parallellimport av läkemedel inom EU
Westman Sophia
Jure, Immaterialrätt, Marknadsrätt
112 sid, 2001, Pris: 219 SEK exkl. moms   

Prop. 2001/02:70 Offentlighetsprincipen och informationstekniken
Riksdagen, Offentlig rätt, IT-rätt
58 sid, 2002, Pris: 39 SEK exkl. moms   

Prop. 2001/02:72 Ändringar i regeringsformen - samarbetet i EU m.m.
Riksdagen, Offentlig rätt
73 sid, 2002, Pris: 39 SEK exkl. moms   

Prop. 2001/02:73 Riksrevisionen - ändringar i regeringsformen
Riksdagen, Offentlig rätt
22 sid, 2002, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Senmodern ansvarsrätt — Privaträtt som redskap för mikropolitik
Wilhelmsson Thomas
Iustus, Allmän rättslära
Inbunden, 422 sid, 2001  SLUT på förlag

Skadestånd och risk management inom revisionsbranschen — en vägledning
Näslund Marcus
Ernst & Young, Skadeståndsrätt, Försäkringsrätt
43 sid, 2002, Pris: 157 SEK exkl. moms   

Skriva på kontor — Standarder och rekommendationer för dokumentutformning
Bowin Joachim
SIS Förlag, Lexikon ordböcker och språkvetenskap
119 sid, 5 uppl, 2001  SLUT på förlag

SOU 2001:103 En modernare rättegång
Fritzes, Processrätt
512 sid, 2001, Pris: 257 SEK exkl. moms   

SOU 2001:92 Behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
Fritzes, Offentlig rätt
291 sid, 2002, Pris: 230 SEK exkl. moms   

SOU 2002:1 Samordning och regress — Ersättning vid personskada
Fritzes, Skadeståndsrätt, Försäkringsrätt
407 sid, 2002, Pris: 251 SEK exkl. moms   

SOU 2002:3 Psykisk störning, brott och ansvar
Fritzes, Straffrätt
488 sid, 2002, Pris: 347 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 | Nästa
Sida 1 av 2

  © 2017 Jure AB