Nyutkommen litteratur 2014-05-20

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 
 


Sida 1 av 1

Förtroendeman — En praktisk kommentar till förtroendemannalagen
Göransson Håkan Gabinus
Åhnberg, Arbetsrätt
80 sid, 3 uppl, 2014, Pris: 119 SEK exkl. moms   

Intrångsundersökning i varumärkesrätten — Ett effektivt verktyg i kampen mot piratkopiering
Saberi Sara
Jure, Immaterialrätt, Processrätt
100 sid, 2014, Pris: 196 SEK exkl. moms   

Skatteförfarandelagen m.m. (LÖSBLAD) — En kommentar
Almgren Karin, Leidhammar Börje
Norstedts Juridik, Skatterätt
Lösblad, 1668 sid, 2014, Pris: 5016 SEK exkl. moms   

SKV Handledning för beskattning av inkomst vid 2014 års taxering Del 1-2 (PAKET)
Skatteverket, Skatterätt
1708 sid, 2014  SLUT på förlag


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB