IRI-rapport

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 | Nästa
Sida 2 av 3

Nr. 1993:4 IRI-rapport 1993:4 På väg mot en digital europeisk informationsmarknad — rättsproblem belysta i tre fallstudier
Brinnen Martin
Jure, IT-rätt
118 sid, 1993, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Nr. 1993:3 IRI-rapport 1993:3 The Law and Policies of Commercialization of Public Sector Information in the EC
Burkert Herbert
Jure, IT-rätt
49 sid, 1993, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Nr. 1993:2 IRI-rapport 1993:2 Internet — ett verktyg vid forskning i utländsk och internationell rätt
Dämvik Mats
Jure, IT-rätt
78 sid, 1993, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Nr. 1992:7 IRI-rapport 1992:7 Informationsfrågor i samband med Sveriges närmande till EG
Nordenås Kjell
Jure, IT-rätt, EU-rätt
79 sid, 1992, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Nr. 1992:6 IRI-rapport 1992:6 Teknik och automation i sjukvården — några ansvarsfrågor
Skantze Pernilla
Jure, IT-rätt
60 sid, 1992, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Nr. 1992:5 IRI-rapport 1992:5 Databaser — ett skadeståndsrättsligt perspektiv
Svensson Roy
Jure, IT-rätt
74 sid, 1992, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Nr. 1992:4 IRI-rapport 1992:4 Legala aspekter på telekommunikationstjänster
Olsson Helena
Jure, IT-rätt
131 sid, 1992, Pris: 219 SEK exkl. moms   

Nr. 1992:3 IRI-rapport 1992:3 Avtal 90 — nytt standardavtal på ADB-marknaden
Brinnen Martin
Jure, IT-rätt
98 sid, 1992, Pris: 147 SEK exkl. moms   

Nr. 1992:2 IRI-rapport 1992:2 Datakvalitet — en undersökning av söksystemet Rättsbanken
Dahnell Olof
Jure, IT-rätt
141 sid, 1992, Pris: 219 SEK exkl. moms   

Nr. 1992:1 IRI-rapport 1992:1Säkerhet och sårbarhet inom totalförsvarets datasystem
Annerfalk Marie
Jure, IT-rätt, Offentlig rätt
63 sid, 1992, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Nr. 1991:4 IRI-rapport 1991:4 VP-systemet — ett papperslöst system för värdepappershantering
Stark Lars
Jure, IT-rätt, Associationsrätt och värdepappersrätt
73 sid, 1991, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Nr. 1991:3 IRI-rapport 1991:3 Offentlighets- och sekretesslagstiftningens tillämpning på ADB-system
Grahn Rosita
Jure, IT-rätt, Offentlig rätt
71 sid, 1991, Pris: 147 SEK exkl. moms   

Nr. 1991:2 IRI-rapport 1991:2 Skadeståndsansvar för fel i datorprogram
Dämvik Mats
Jure, IT-rätt, Skadeståndsrätt
60 sid, 1991, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Nr. 1991:1 IRI-rapport 1991:1 Rent strikt skadeståndsansvar vid ADB-verksamhet
Helle Peter
Jure, IT-rätt, Skadeståndsrätt
104 sid, 1991, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Nr. 1990:8 IRI-rapport 1990:8 Taxeringsrevision av ADB-register
Wallin Magnus
Jure, IT-rätt, Skatterätt
53 sid, 1990, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Nr. 1990:7 IRI-rapport 1990:7 SCB:s statistikverksamhet och gällande rätt — framför allt regelverket kring SCB:s kommersiella verksamhet
Hiselius Patrik
Jure, IT-rätt, Övrigt
93 sid, 1990, Pris: 147 SEK exkl. moms   

Nr. 1990:6 IRI-rapport 1990:6 Databasrätt — fokus på upphovsrätt och avtal
Seipel Peter
Jure, IT-rätt, Immaterialrätt
78 sid, 1990  SLUT på förlag

Nr. 1990:4 IRI-rapport 1990:4 Upphovsrätt till datorprogram — Sverige i ett internationellt perspektiv
Silberman Ola
Jure, IT-rätt, Immaterialrätt
70 sid, 1990, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Nr. 1990:3 IRI-rapport 1990:3 Ekonomiska aspekter på ett beslutstödsystem — en uppföljningsstudie
Dahnell Olof
Jure, IT-rätt, Straffrätt
67 sid, 1990, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Nr. 1990:2 IRI-rapport 1990:2 The multilevel structure of legal knowledge and its representation
Hamfelt Andreas
Jure, IT-rätt
61 sid, 1990, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Nr. 1990:1 IRI-rapport 1990:1 Förundersökning vid databrott
Liljedahl Björn
Jure, IT-rätt, Straffrätt, Processrätt
71 sid, 1990, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Nr. 1989:2 IRI-rapport 1989:2 Elektroniska avtalsslut med signatur — EDI och smartkort
Hiselius Patrik
Jure, IT-rätt
118 sid, 1990, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Nr. 1988:4 IRI-rapport 1988:4 Datorstödda beslut — artificiell intelligens och juridik
Hamfelt Andreas, Wahlgren Peter
Jure, IT-rätt
70 sid, 1988, Pris: 147 SEK exkl. moms   

Nr. 1988:3 IRI-rapport 1988:3 Offentlighetsprincipens tillämpning på ADB-upptagningar i Norden
Mietzner Michael
Jure, IT-rätt, Offentlig rätt
98 sid, 1988, Pris: 147 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 | Nästa
Sida 2 av 3

  © 2017 Jure AB