N&S biblioteket

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 


Sida 1 av 1

Nr. 10 Moderbolags ansvar för dotterbolags skulder — ansvarsgenombrott
Moberg Krister
Nerenius & Santérus, Associationsrätt och värdepappersrätt
Inbunden, 165 sid, 1998  SLUT på förlag

Nr. 7 Avtal och association
Grönfors Kurt
Nerenius & Santérus, Förmögenhetsrätt, Associationsrätt och värdepappersrätt
Inbunden, 69 sid, 1997  SLUT på förlag

Nr. 6 Moderna betalningsmetoder — betalning och girering
Arnesdotter Ingrid
Nerenius & Santérus, Förmögenhetsrätt, Krediträtt
Inbunden, 240 sid, 1996  SLUT på förlag

Nr. 5 Näringsdrivande stiftelser — en rättslig studie över ändamål, förmögenhet och förvaltning
Olsson Katarina
Nerenius & Santérus, Associationsrätt och värdepappersrätt
Inbunden, 503 sid, 1996  SLUT på förlag

Nr. 4 Självbestämmande, valfrihet och samtycke inom socialtjänsten
Landelius Ann-Charlotte
Nerenius & Santérus, Offentlig rätt
Inbunden, 447 sid, 1996  SLUT på förlag

Nr. 3 Viljeförklaringen och dess innehåll — om avtalsrättslig begreppsbildning och systematik
Svensson Ola
Nerenius & Santérus, Förmögenhetsrätt
Inbunden, 207 sid, 1996  SLUT på förlag

Nr. 2 Avtal och omförhandling
Grönfors Kurt
Nerenius & Santérus, Förmögenhetsrätt
Inbunden, 101 sid, 1995  SLUT på förlag

Nr. 1 Avtalsgrundande rättsfakta
Grönfors Kurt
Santérus, Förmögenhetsrätt
221 sid, 2 uppl, 2013, Pris: 259 SEK exkl. moms   

Nr. 1 Avtalsgrundande rättsfakta
Grönfors Kurt
Nerenius & Santérus, Förmögenhetsrätt
Inbunden, 135 sid, 1993  SLUT på förlag


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB