Barnombudsmannen rapporterar

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 


Sida 1 av 1

Nr. BR2008:5 Barnperspektiv inom handikappråden — En uppföljande studie bland landsting och kommuner 2008
Barnombudsmannen, Offentlig rätt
34 sid, 2008, Pris: 83 SEK exkl. moms   

Nr. BR2008:4 Från beslut till praktik — Barnkonventionen i kommunala verksamheter
Barnombudsmannen, Offentlig rätt, Internationell rätt
52 sid, 2008, Pris: 113 SEK exkl. moms   

Nr. BR2008:3 Styrning och uppföljning nyckeln till framgång — Barnperspektivets genomslag i statliga myndigheter
Barnombudsmannen, Internationell rätt, Offentlig rätt
22 sid, 2008, Pris: 84 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB