Regeringens skrivelser

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 | Nästa
Sida 1 av 6

Nr. 2021/22:80 Regeringens skrivelse 2021/22:80 Riksrevisionens rapport om kostnadskontroll i infrastrukturinvesteringar
Riksdagen, Offentlig rätt, Ekonomi
68 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:79 Regeringens skrivelse 2021/22:79 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2020
Riksdagen, Processrätt, Straffrätt
48 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:73 Regeringens skrivelse 2021/22:73 2021 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll
Riksdagen, Offentlig rätt
12 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:70 Regeringens skrivelse 2021/22:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Riksdagen, Offentlig rätt
6 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:54 Regeringens skrivelse 2021/22:54 Riksrevisionens rapport om AP-fondernas hållbarhetsarbete
Riksdagen, Övrigt
115 sid, 2021, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:53 Regeringens skrivelse 2021/22:53 Riksrevisionens rapport om yrkeshögskolan
Riksdagen, Övrigt
85 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:47 Regeringens skrivelse 2021/22:47 Riksrevisionens rapport om Skatteverkets arbete med att beskatta delningsekonomin
Riksdagen, Övrigt
66 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:43 Regeringens skrivelse 2021/22:43 Riksrevisionens rapport om statens subventionering av läkemedel
Riksdagen, Övrigt
90 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:39 Regeringens skrivelse 2021/22:39 Riksrevisionens rapport om Pisaundersökningen 2018
Riksdagen, Övrigt
103 sid, 2021, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:38 Regeringens skrivelse 2021/22:38 Riksrevisionens rapport om öppna jämförelser i socialtjänsten
Riksdagen, Övrigt
111 sid, 2021, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:32 Regeringens skrivelse 2021/22:32 Riksrevisionens rapport om omregleringen av besiktningsmarknaden för fordon
Riksdagen, Övrigt
92 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:29 Regeringens skrivelse 2021/22:29 Riksrevisionens rapport om att komma till Sverige som anhörig
Riksdagen, Övrigt
92 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:24 Regeringens skrivelse 2021/22:24 Riksrevisionens rapport om systemet med energideklarationer
Riksdagen, Övrigt
123 sid, 2021, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:13 Regeringens skrivelse 2021/22:13 Riksrevisionens rapport om arbetssökande över 55 år
Riksdagen, Övrigt
90 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:7 Regeringens skrivelse 2021/22:7 Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters FoU-verksamhet
Riksdagen, Övrigt
101 sid, 2021, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Nr. 2021/22:6 Regeringens skrivelse 2021/22:6 Riksrevisionens rapport om projektbidrag från anslag 2:4 Krisberedskap
Riksdagen, Övrigt
76 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Nr. 2020/21:223 Regeringens skrivelse 2020/21:223 Riksrevisionens rapport om statens ansvar för veterinär service
Riksdagen, Övrigt
84 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 | Nästa
Sida 1 av 6

  © 2017 Jure AB