Brå Rapport 2023

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 


Sida 1 av 1

Brå Rapport 2023 Ekonomisk brottslighet — Kriminalpolitik, brottsutveckling och brottsbekämpning från1980-talet till idag
BRÅ, Straffrätt, Kriminologi, Offentlig rätt
74 sid, 2023, Pris: 400 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB