UFB, Utbildningsväsendets författningsböcker

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 


Sida 1 av 1

Nr. 2020/21:3 UFB 3 Universitet och högskolor 2020/21
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
891 sid, 2020, Pris: 991 SEK exkl. moms   

Nr. 2020/21:1 UFB 1 Övergripande bestämmelser 2020/21
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
1098 sid, 2020, Pris: 1137 SEK exkl. moms   

UFB 2 VT 2021 — Skolans författningar vt 21
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
1111 sid, 2021, Pris: 1165 SEK exkl. moms   

UFB 4s Statliga avtal 2020/21
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Arbetsrätt
729 sid, 2021, Pris: 741 SEK exkl. moms   

UFB 4k Kommunala avtal 2020/21
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Arbetsrätt
605 sid, 2020, Pris: 734 SEK exkl. moms   

UFB 5 Arbetsmiljö i skola och högskola 2020/21
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Arbetsrätt
503 sid, 2020, Pris: 907 SEK exkl. moms   

UFB 6 Rättspraxis i skolan 2019/20
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Arbetsrätt
946 sid, 2020, Pris: 1153 SEK exkl. moms   

UFB 2 HT Skolans författningar 2020/21
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
1093 sid, 2020, Pris: 1129 SEK exkl. moms   

UFB 2019/20:2 Skolans författningar VT 2020
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
1078 sid, 2020, Pris: 1110 SEK exkl. moms   

UFB 3 Universitet och högskolor 2019/20
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
889 sid, 2019, Pris: 927 SEK exkl. moms   

UFB 2019/20:1 Övergripande bestämmelser
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
1080 sid, 2019, Pris: 1113 SEK exkl. moms   

UFB 2019/20:2 Skolans författningar ht 2019
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
1075 sid, 2019, Pris: 1097 SEK exkl. moms   

UFB 2018/19:6 Rättspraxis i skolan
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Arbetsrätt
962 sid, 2019, Pris: 1140 SEK exkl. moms   

UFB 2018/19:1 Övergripande bestämmelser
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
1068 sid, 2018, Pris: 1070 SEK exkl. moms   

UFB 2018/19:3 Universitet och högskolor
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
878 sid, 2018, Pris: 927 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB