UFB, Utbildningsväsendets författningsböcker

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 


Sida 1 av 1

UFB 2 Skolans författningar VT 2024
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
1145 sid, 2024, Pris: 1399 SEK exkl. moms   

UFB 4 K kommunala avtal 2023/24
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Arbetsrätt
655 sid, 84 uppl, 2024, Pris: 814 SEK exkl. moms   

UFB 4 s Statliga avtal 2023/24
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
805 sid, 2023, Pris: 842 SEK exkl. moms   

UFB 5 Arbetsmiljö i skola och högskola 2023/24
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Arbetsrätt
507 sid, 2023, Pris: 976 SEK exkl. moms   

UFB 1 Övergripande bestämmelser 2023/24
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
1173 sid, 2023, Pris: 1206 SEK exkl. moms   

UFB 3 Universitet och högskolor 2023/24
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
951 sid, 2023, Pris: 1098 SEK exkl. moms   

UFB 6 Rättspraxis i skolan 2022/23 (Ny Upplaga)
Werner Lars, Hellstadius Mikael, Tryblom Carl-Gustaf, red.
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
1014 sid, 2023, Pris: 1373 SEK exkl. moms   

UFB 3 Universitet och högskolor 2022/23
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
939 sid, 2022, Pris: 1054 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB