Skrifter utgivna av Svenska föreningen mot piratkopiering

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 


Sida 1 av 1

Nr. 4 Intrångsundersökning i varumärkesrätten — Ett effektivt verktyg i kampen mot piratkopiering
Saberi Sara
Jure, Immaterialrätt, Processrätt
100 sid, 2014, Pris: 196 SEK exkl. moms   

Nr. 3 Intrångsundersökning och discovery — en komparativ studie avseende förberedelse i patentintrångsmål
Lyxell Ralf
Jure, Immaterialrätt, Processrätt
145 sid, 2001, Pris: 246 SEK exkl. moms   

Nr. 2 Interimistiska förbud i immaterialrättsprocessen
Andersson Niklas
Jure, Immaterialrätt, Processrätt
128 sid, 1999, Pris: 196 SEK exkl. moms   

Nr. 1 Counterfeiting och ingripande mot piratkopiering i Sverige
Gars Anna
Jure, Immaterialrätt
136 sid, 1998, Pris: 196 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB