Skadeståndsrätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | Nästa
Sida 12 av 13

Produktansvarsskader i transportretten
Ulfbeck Vibe
DJØF, Skadeståndsrätt, Sjö- och transporträtt
Inbunden, 171 sid, 2007, Pris: 627 SEK exkl. moms   

The Illicit Trade in Art and Antiquities — International Recovery and Criminal and Civil Liability
Ulph Janet, Smith Ian
Hart, Straffrätt, Skadeståndsrätt
Inbunden, 368 sid, 2012, Pris: 795 SEK exkl. moms   

Offentligretligt erstatningsansvar for skadevoldende retsakter
Værum Westmark Malene
Thomson Reuters, Skadeståndsrätt, Offentlig rätt, Utländsk rätt
388 sid, 2010, Pris: 1280 SEK exkl. moms   

Færdselsansvar
Vagner Hans Henrik, Isager Helle
DJØF, Skadeståndsrätt, Försäkringsrätt
Inbunden, 244 sid, 4 uppl, 2004, Pris: 626 SEK exkl. moms   

Konkurrensskada — Skadeståndsansvar vid överträdelse av EG:s konkurrensregler och den svenska konkurrenslagen
Wahl Nils
Jure, Marknadsrätt, Skadeståndsrätt
444 sid, 2000, Pris: 616 SEK exkl. moms   

Tort and Regulatory Law
van Boom Willem H., Lukas Meinhard, Kissling Christa
Springer, Skadeståndsrätt
Inbunden, 477 sid, 2007, Pris: 1849 SEK exkl. moms   

European Tort Law
van Dam Cees
Oxford University Press, Skadeståndsrätt
Inbunden, 656 sid, 2 uppl, 2013, Pris: 1698 SEK exkl. moms   

European Tort Law (HÄFTAD)
van Dam Cees
Oxford University Press, Skadeståndsrätt, EU-rätt
601 sid, 2 uppl, 2013, Pris: 535 SEK exkl. moms   

Brain Injury Claims
van den Broek Harm, Sembi Sundeep
Sweet & Maxwell, Skadeståndsrätt, Försäkringsrätt
Inbunden, 2017, Pris: 2287 SEK exkl. moms   

Professionsansvarsförsäkring — Avtal i gränslandet mellan civilrätt, näringsrätt och soft law
van der Sluijs Jessika
Jure, Försäkringsrätt, Skadeståndsrätt
Inbunden, 341 sid, 2013, Pris: 490 SEK exkl. moms   

Tort Law — Cases, Materials and Text on National, Supranational and International
van Gerven Walter, Lever Jeremy, Larouche Pierre
Hart, Skadeståndsrätt
969 sid, 2000, Pris: 1095 SEK exkl. moms   

Investeringsrådgivers erstatningsansvar
Welle-Strand Edvard Horn
Gyldendal Akademisk, Skadeståndsrätt, Associationsrätt och värdepappersrätt
310 sid, 2013, Pris: 441 SEK exkl. moms   

Redarens miljöskadeansvar
Wetterstein Peter
Åbo Akademis förlag, Miljörätt, Skadeståndsrätt
Inbunden, 564 sid, 2004, Pris: 991 SEK exkl. moms   

Om erstatningsrett — Med utgangspunkt i tekster av Peter Lødrup
Wilhelmsen Trine-Lise, Hagland Birgitte
Gyldendal, Skadeståndsrätt, Utländsk rätt
Inbunden, 397 sid, 2017, Pris: 731 SEK exkl. moms   

Patientskadelagen — en kommentar
Wilow Kay, Wilow Staffan
Publica, Offentlig rätt, Försäkringsrätt, Skadeståndsrätt
131 sid, 1997  SLUT på förlag

Digest of European Tort Law — Essential Cases on Damage
Winiger Bénédict, m. fl.
De Gruyter, Skadeståndsrätt
Inbunden, 1175 sid, 2 uppl, 2011, Pris: 3593 SEK exkl. moms   

Non-Contractual Liability Arising out of Damage Caused to Another — Principles of European Law Volume 7
von Bar Christian
Oxford University Press, Förmögenhetsrätt, Skadeståndsrätt
Inbunden, 1384 sid, 2009, Pris: 1688 SEK exkl. moms   

The Common European Law of Torts Volume One
von Bar Christian
Oxford University Press, Skadeståndsrätt
Inbunden, 661 sid, 1998, Pris: 1680 SEK exkl. moms   

The Common European Law of Torts Volume Two — Damage and Damages, Liability for and without Personal Misconduct, Causality, and Defences
von Bar Christian
Oxford University Press, Skadeståndsrätt
Inbunden, 607 sid, 2000, Pris: 1792 SEK exkl. moms   

Lærebog i erstatningsret
von Eyben Bo, Isager Helle
DJØF, Skadeståndsrätt
511 sid, 7 uppl, 2011  SLUT på förlag

Tort Law & Human Rights
Wright Jane
Hart, Skadeståndsrätt, Internationell rätt
Inbunden, 206 sid, 2001, Pris: 525 SEK exkl. moms   

Hyresgästs skadeståndsansvar
Wängberg Hans-Åke, Munukka Jori , Baheru Haymanot
Jure, Hyra och annan nyttjanderätt, Skadeståndsrätt, Fastighetsrätt
179 sid, 2012, Pris: 392 SEK exkl. moms   

Damages Under the Convention of Contracts for the International Sale of Goods
Zeller Bruno
Oxford University Press, Förmögenhetsrätt, Skadeståndsrätt, Internationell rätt
Inbunden, 269 sid, 2 uppl, 2009, Pris: 1147 SEK exkl. moms   

Produktansvar
Öhman Harriet
Jure, Skadeståndsrätt, Marknadsrätt
58 sid, 1994, Pris: 98 SEK exkl. moms   

AD om skadestånd, lön och preskription enligt LAS
Öman Sören
Åhnberg, Arbetsrätt, Skadeståndsrätt
117 sid, 2 uppl, 2019, Pris: 188 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | Nästa
Sida 12 av 13

  © 2017 Jure AB