Immaterialrätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | Nästa
Sida 2 av 30

Ds 2020:25 Gränsöverskridande tillgång till radio- och tv-program
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Immaterialrätt, Straffrätt
64 sid, 2020, Pris: 123 SEK exkl. moms   

Ds 2021:30 Upphovsrätten på den digitala inre marknaden
Regeringskansliet, Immaterialrätt
405 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

European Intellectual Property Review 2008 - endast häften
Sweet & Maxwell, Periodica, Immaterialrätt
Prenumeration, 2008, Pris: 10472 SEK exkl. moms   

European National Patent Reports 2004 - endast häften
Sweet & Maxwell, Periodica, Immaterialrätt
Prenumeration, 2004, Pris: 4824 SEK exkl. moms   

European Trade Mark Reports - endast häften
Sweet & Maxwell, Periodica, Immaterialrätt
Prenumeration, 2004, Pris: 7992 SEK exkl. moms   

Exceptions in EU Copyright Law — In Search of a Balance Between Flexibility and Legal Certainty
Wolters Kluwer, Immaterialrätt, EU-rätt, Utländsk rätt
Inbunden, 464 sid, 2021, Pris: 1690 SEK exkl. moms   

Festskrift til Jørgen Blomqvist
Ex Tuto, Festskrifter, Immaterialrätt, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 792 sid, 2021, Pris: 1224 SEK exkl. moms   

Festskrift till Kaj Sandart — i anledning av femtioårsjubileet för Sandart & Partners Advokatbyrå
Glossator Förlag, Festskrifter, Immaterialrätt
191 sid, 2003, Pris: 410 SEK exkl. moms   

Festskrift till Lars Pehrson
Jure, Festskrifter, Associationsrätt och värdepappersrätt, Immaterialrätt
Inbunden, 456 sid, 2016, Pris: 680 SEK exkl. moms   

Festskrift till Marianne Levin
Norstedts Juridik, Festskrifter, Immaterialrätt
Inbunden, 749 sid, 2008, Pris: 1991 SEK exkl. moms   

Guidelines for Examination in the European Patent Office
European Patent Office, Immaterialrätt
Lösblad, 2005, Pris: 876 SEK exkl. moms   

ICC Model International Transfer of Technology Contract
Kluwer, Förmögenhetsrätt, Immaterialrätt, Marknadsrätt
113 sid, 2009, Pris: 735 SEK exkl. moms   

IRIS Special Converged Markets – Converged Power? — Regulations and Case Law
Council of Europe Publishing, Marknadsrätt, Immaterialrätt, EU-rätt
187 sid, 2013, Pris: 1024 SEK exkl. moms   

IRIS Special Creativity Comes at a Price — the Role of Collecting Societies
Council of Europe Publishing, Immaterialrätt
148 sid, 2009, Pris: 1033 SEK exkl. moms   

KURS: Immaterialrätt - Nyheter och utvecklingstendenser — Nytt kurstillfälle i Stockholm 26 januari 2010
Jure Utbildning, Immaterialrätt, Marknadsrätt
2010, Pris: 5400 SEK exkl. moms   

KURS: IT-avtal — 18 mars 2015
Jure Utbildning, IT-rätt, Förmögenhetsrätt, Immaterialrätt
2015, Pris: 7900 SEK exkl. moms   

Lagrådsremiss Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen
Riksdagen, Immaterialrätt, Offentlig rätt
597 sid, 2010, Pris: 295 SEK exkl. moms   

Liber Amicorum Jan Rosén
Eddy, Festskrifter, Immaterialrätt, Marknadsrätt
Inbunden, 923 sid, 2016, Pris: 598 SEK exkl. moms   

Manual for the Handling of Applications for Patents, Designs and Trademarks throughout the World
Kluwer, Immaterialrätt
Lösblad, 1927, Pris: 5405 SEK exkl. moms   

NIR 2022 – Tidskriften Nordiskt Immateriellt Rättsskydd
NIR, Periodica, Immaterialrätt
Prenumeration, 2022, Pris: 1355 SEK exkl. moms   

ORGALIME Models for an International Technology Licensing Agreement (Inside EU/EEA)
Teknikföretagen, Förmögenhetsrätt, Immaterialrätt
41 sid, 2005, Pris: 495 SEK exkl. moms   

Patent och pirater
Centrum för näringslivshistoria, Immaterialrätt, Ekonomi
144 sid, 2010, Pris: 150 SEK exkl. moms   

Prop. 1999/2000:93 Ändringar i varumärkeslagen
Riksdagen, Immaterialrätt
47 sid, 2000, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | Nästa
Sida 2 av 30

  © 2017 Jure AB