Ekonomi

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 | Nästa
Sida 2 av 53

Juridisk metodbok (Ny Upplaga) — för socialarbetare och andra offentliganställda
Rejmer Annika, Zetterström Stefan, Scheutz Sverker, Fridström Montoya Therése
Norstedts Juridik, Ekonomi, Allmän rättslära, Övrigt
186 sid, 5 uppl, 2024, Preliminärt pris: 419 SEK exkl. moms   

Skattelagstiftning 24:1 — Lagar och andra författningar som de lyder den 1 juli 2023
Rabe Gunnar
Norstedts Juridik, Skatterätt, Ekonomi, EU-rätt
1030 sid, 68 uppl, 2024, Pris: 553 SEK exkl. moms   

Att kunna vara chef (NY UPPLAGA)
Iseskog Tommy
Norstedts Juridik, Arbetsrätt, Ekonomi
200 sid, 8 uppl, 2024, Preliminärt pris: 465 SEK exkl. moms   

Rättserien 2024
Sanoma Utbildning, Associationsrätt och värdepappersrätt, Skatterätt, Ekonomi
5350 sid, 2024, Pris: 3450 SEK exkl. moms   

Rätt Skatt 2024
Kardvik Urban, Samuelsson Lars
Sanoma Utbildning, Skatterätt, Ekonomi
650 sid, 2024, Pris: 699 SEK exkl. moms   

Redovisa Rätt 2024
Törning Eva
Sanoma Utbildning, Ekonomi, Skatterätt, Associationsrätt och värdepappersrätt
970 sid, 2024, Pris: 699 SEK exkl. moms   

Rätt Lön 2024
Dahlgren Erika
Sanoma Utbildning, Arbetsrätt, Ekonomi
950 sid, 2024, Pris: 699 SEK exkl. moms   

Rätt Bolagsrätt 2024
Sevenius Robert
Sanoma Utbildning, Associationsrätt och värdepappersrätt, Skatterätt, Ekonomi
900 sid, 2024, Pris: 699 SEK exkl. moms   

Rätt Moms 2024
Sandberg Nilsson Anna, Westfahl Lena
Sanoma Utbildning, Skatterätt, Ekonomi
940 sid, 2024, Pris: 699 SEK exkl. moms   

Rätt Arbetsrätt 2024
D’Oliwa Louise, Flemström Stefan
Sanoma Utbildning, Arbetsrätt, Ekonomi
940 sid, 2024, Pris: 699 SEK exkl. moms   

Bokföringsboken 2024
Norstedts Juridik, Ekonomi, Associationsrätt och värdepappersrätt
644 sid, 10 uppl, 2024, Pris: 489 SEK exkl. moms   

Bokslutsboken 2024
Norstedts Juridik, Ekonomi, Associationsrätt och värdepappersrätt
502 sid, 10 uppl, 2024, Pris: 489 SEK exkl. moms   

Årsredovisning enligt K2
Drefeldt Caisa, Törning Eva
Studentlitteratur, Ekonomi
472 sid, 4 uppl, 2023, Pris: 553 SEK exkl. moms   

ESO 2023:6 Fritt valt arbete? En ESO-rapport om könssegregering i utbildning och yrke
Halldén Karin , Stenberg Anders
Regeringskansliet, Ekonomi
185 sid, 2023, Pris: 258 SEK exkl. moms   

ESO 2023:7 Temperaturhöjning i klimatpolitiken – en ESO-rapport om EU:s nya lagstiftning i svensk kontext
Nilsson Magnus
Regeringskansliet, Ekonomi
172 sid, 2023, Pris: 258 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:40 Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om en gemensam digital ingång
Regeringskansliet, EU-rätt, Offentlig rätt, Ekonomi
16 sid, 2023, Pris: 63 SEK exkl. moms   

SOU 2023:93 Budgetprocessen i det finanspolitiska ramverket
Regeringskansliet, Ekonomi, Offentlig rätt
135 sid, 2023, Pris: 258 SEK exkl. moms   

SOU 2023:91 Penning- och finanspolitisk konjunkturstabilisering
Regeringskansliet, Ekonomi, Offentlig rätt
145 sid, 2023, Pris: 257 SEK exkl. moms   

SOU 2023:92 Nytt ramverk för finanspolitiken
Regeringskansliet, Ekonomi, Offentlig rätt
215 sid, 2023, Pris: 257 SEK exkl. moms   

SOU 2023:88 Ränte-tillväxt-differensen – utveckling och drivkrafter
Regeringskansliet, Ekonomi, Offentlig rätt
69 sid, 2023, Pris: 214 SEK exkl. moms   

SOU 2023:90 Samspelet mellan finans- och penningpolitik i Sverige
Regeringskansliet, Ekonomi, Offentlig rätt
129 sid, 2023, Pris: 257 SEK exkl. moms   

SOU 2023:87 Drivkrafter bakom globala trender i den neutrala räntan
Regeringskansliet, Ekonomi, Offentlig rätt
87 sid, 2023, Pris: 214 SEK exkl. moms   

SOU 2023:85 Långtidsutredningen 2023 — Finanspolitisk konjunkturstabilisering
Regeringskansliet, Ekonomi, Offentlig rätt
398 sid, 2023, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2023:89 Makrotillsynsregleringar och finansiell stabilitet
Regeringskansliet, Ekonomi, Offentlig rätt
147 sid, 2023, Pris: 257 SEK exkl. moms   

SOU 2023:86 Trends in GDP Growth and its Driving Factors
Regeringskansliet, Ekonomi, Offentlig rätt
113 sid, 2023, Pris: 257 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 | Nästa
Sida 2 av 53

  © 2017 Jure AB