Processrätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 | Nästa
Sida 21 av 58

Polisens brottsbekämpning
Nordh Martin
Wolters Kluwer Sverige, Offentlig rätt, Processrätt
234 sid, 2016, Pris: 350 SEK exkl. moms   

Processramen i förvaltningsmål — Ändring av talan och anslutande frågor
von Essen Ulrik
Wolters Kluwer Sverige, Offentlig rätt, Processrätt
293 sid, 2 uppl, 2016, Pris: 654 SEK exkl. moms   

Document Production in International Arbitration
Marghitola Reto
Kluwer, Processrätt
Inbunden, 336 sid, 2015, Pris: 2671 SEK exkl. moms   

Syn og skøn — sagkyndig bevisførelse
DJØF, Processrätt, Utländsk rätt
271 sid, 5 uppl, 2015, Pris: 1107 SEK exkl. moms   

Russell on Arbitration
St. John Sutton David, Gill Judith, Gearing Matthew
Sweet & Maxwell, Processrätt, Utländsk rätt
Inbunden, 880 sid, 24 uppl, 2015, Pris: 3365 SEK exkl. moms   

International Arbitration — Cases and Materials
Born Gary B.
Kluwer, Processrätt
Inbunden, 1263 sid, 2 uppl, 2015, Pris: 629 SEK exkl. moms   

Retslægerådet & domstolene — erstatning for personskade
Söndergaard Synne
Ex Tuto, Processrätt, Försäkringsrätt, Utländsk rätt
Inbunden, 352 sid, 2015, Pris: 616 SEK exkl. moms   

Practising Virtue — Inside International Arbitration
Caron David D., Schill Stephan W, Smutny Abby Cohen, Triantafilou Epaminontas E.
Oxford University Press, Processrätt
Inbunden, 749 sid, 2015, Pris: 1646 SEK exkl. moms   

International Commercial Litigation — Text, Cases and Materials on Private International Law
Hartley Trevor
Cambridge University Press, Internationell rätt, Processrätt
894 sid, 2 uppl, 2015, Pris: 754 SEK exkl. moms   

ICC Arbitration In Practice
Schäfer Erik, Verbist Herman, Imhoos Christophe
Kluwer, Processrätt
Inbunden, 632 sid, 2 uppl, 2015, Pris: 1852 SEK exkl. moms   

Yearbook Commercial Arbitration Volume XL 2015
van den Berg Albert Jan
Kluwer, Processrätt
Inbunden, 808 sid, 40 uppl, 2015, Pris: 2564 SEK exkl. moms   

International Arbitration — Law and Practice
Born Gary B.
Kluwer, Processrätt
480 sid, 2 uppl, 2015, Pris: 317 SEK exkl. moms   

Prop. 2015/16:68 Förstärkt rättssäkerhet och effektivitet i förundersökningsförfarandet
Riksdagen, Processrätt
151 sid, 2015, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Straffeproces - Kompendium
Münther Jesper Allan
Karnov Group DK, Processrätt, Utländsk rätt
122 sid, 2015, Pris: 233 SEK exkl. moms   

Lovsamling 2015 – Proces- og strafferet
DJØF, Processrätt, Straffrätt, Utländsk rätt
397 sid, 2015, Pris: 275 SEK exkl. moms   

Prop. 2015/16:57 Patent- och marknadsdomstol
Riksdagen, Processrätt, Marknadsrätt
590 sid, 2015, Pris: 421 SEK exkl. moms   

Prop. 2015/16:56 Ökad endomarbehörighet i tvistemål
Riksdagen, Processrätt
31 sid, 2015, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Retsplejelov, Straffelov
DJØF, Processrätt, Straffrätt, Utländsk rätt
303 sid, 2015, Pris: 528 SEK exkl. moms   

Tiltalen
Hammerum Camilla
DJØF, Processrätt
416 sid, 2015, Pris: 838 SEK exkl. moms   

The Supreme Court of Denmark
Christensen Jens, Erichsen John, Tamm Ditlev
DJØF, Utländsk rätt, Processrätt
Inbunden, 121 sid, 2015, Pris: 426 SEK exkl. moms   

Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2015-16 Nr 2
Jure, Allmänna verk och samlingsverk, Förmögenhetsrätt, Processrätt
213 sid, 2015, Pris: 213 SEK exkl. moms   

Ds 2015:50 Konkurrensskadelag
Fritzes, Marknadsrätt, Processrätt
173 sid, 2015, Pris: 196 SEK exkl. moms   

Retorik i rätten — För bättre sakframställning, förhör och slutanförande
Beyer Janus
Gleerups, Processrätt
191 sid, 2015  SLUT på förlag

Bevis i straffesaker — Utvalgte emner
Aarli Ragna, Hedlund Mary Ann, Jebens Sverre Erik
Gyldendal, Processrätt
Inbunden, 712 sid, 2015, Pris: 1360 SEK exkl. moms   

Evidence in Contemporary Civil Procedure — Fundamental issues in a comparative perspective
van Rhee C.H., Uzelac Alan
Intersentia, Processrätt
364 sid, 2015, Pris: 817 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 | Nästa
Sida 21 av 58

  © 2017 Jure AB