Skadeståndsrätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | Nästa
Sida 9 av 13

Lærebok i erstatningsrett
Lødrup Peter
Gyldendal Akademisk, Skadeståndsrätt
Inbunden, 600 sid, 6 uppl, 2009, Pris: 900 SEK exkl. moms   

Unification of Tort Law: Damages
Magnus Ulrich
Kluwer, Skadeståndsrätt
Inbunden, 225 sid, 2001, Pris: 836 SEK exkl. moms   

Unification of Tort Law: Contributory Negligence
Magnus Ulrich, Martin-Casals Miquel
Kluwer, Skadeståndsrätt
Inbunden, 300 sid, 2004, Pris: 855 SEK exkl. moms   

Calculation of Compensation and Damages in International Investment Law
Marboe Irmgard
Oxford University Press, Internationell rätt, Förmögenhetsrätt, Skadeståndsrätt
429 sid, 2009, Pris: 1733 SEK exkl. moms   

The German Law of Torts
Markesinis Basil, Unberath Hannes
Hart, Skadeståndsrätt, Utländsk rätt
Inbunden, 1128 sid, 3 uppl, 2002, Pris: 1067 SEK exkl. moms   

The German Law of Torts - STUDENTUTGÅVA
Markesinis Basil, Unberath Hannes
Hart, Skadeståndsrätt, Utländsk rätt
1128 sid, 3 uppl, 2002, Pris: 690 SEK exkl. moms   

Personal Injury Awards in EU and EFTA Countries
McIntosh David, Holmes Marjorie
Kluwer, Skadeståndsrätt
Inbunden, 633 sid, 3 uppl, 2003, Pris: 1662 SEK exkl. moms   

Financial Advice and Financial Products: Law and Liability — 2nd ed Looseleaf
McMeel Gerard
Oxford University Press, Skadeståndsrätt, Förmögenhetsrätt, Krediträtt
Prenumeration, 2 uppl, 2007, Pris: 2724 SEK exkl. moms   

Product Liability: — Law and Insurance
Mildred Mark
Lloyds of London Press, Skadeståndsrätt, Försäkringsrätt
Inbunden, 598 sid, 2000, Pris: 4270 SEK exkl. moms   

Product Liability: — Law and Insurance
Mildred Mark
Lloyds of London Press, Skadeståndsrätt, Försäkringsrätt
Lösblad, 1999, Pris: 3283 SEK exkl. moms   

Product Liability
Miller C.J., Goldberg Richard
Oxford University Press, Skadeståndsrätt, Marknadsrätt
Inbunden, 971 sid, 2 uppl, 2004, Pris: 2285 SEK exkl. moms   

Marine War Risks
Miller Michael D.
Lloyds of London Press, Sjö- och transporträtt, Skadeståndsrätt
Inbunden, 3 uppl, 2005, Pris: 3844 SEK exkl. moms   

The Right to Damages under EU Competition Law — From Courage v. Crehan to the White Paper and Beyond
Milutinovic Veljko
Kluwer, Marknadsrätt, EU-rätt, Skadeståndsrätt
Inbunden, 405 sid, 2010, Pris: 1744 SEK exkl. moms   

Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt Volym 1 — Skadeståndsrätt, skuldebrevsrätt, sakrätt & allmän förmögenhetsrätt
Munukka Jori , Sandstedt Johan
Norstedts Juridik, Förmögenhetsrätt, Skadeståndsrätt, Insolvensrätt
436 sid, 8 uppl, 2021  SLUT på förlag

Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt Volym 1 — Skadeståndsrätt, skuldebrevsrätt, sakrätt & allmän förmögenhetsrätt
Munukka Jori, Sandstedt Johan
Norstedts Juridik, Förmögenhetsrätt, Skadeståndsrätt, Insolvensrätt
438 sid, 9 uppl, 2022, Pris: 330 SEK exkl. moms   

Erstatningsansvarsloven — Med kommentarer
Møller Jens , Wiisbye Michael S., Høj Karsten
DJØF, Skadeståndsrätt, Utländsk rätt
Inbunden, 1116 sid, 7 uppl, 2020, Pris: 2822 SEK exkl. moms   

Ersättning för intrång på jordbruksfastigheter — principer för en rättsenlig värderingsmetodik - speciellt med sikte på markåtkomst för vägar och järnvägar
Norell Leif
Kungliga tekniska högskolan KTH, Fastighetsrätt, Skadeståndsrätt
411 sid, 2001  SLUT på förlag

Skadestånd och risk management inom revisionsbranschen — en vägledning
Näslund Marcus
Ernst & Young, Skadeståndsrätt, Försäkringsrätt
43 sid, 2002, Pris: 157 SEK exkl. moms   

Svensk rättspraxis i försäkrings- och skadeståndsmål — register över i FFR, RFS, NJA, RfH och SvJT refererade domar
Oldertz Carl
Nicator, Försäkringsrätt, Skadeståndsrätt
Inbunden, 710 sid, 2 uppl, 1996, Pris: 950 SEK exkl. moms   

Borgenärens val vid kontraktsbrott — en obligationsrättslig studie
Olsen Lena
Norstedts Juridik, Förmögenhetsrätt, Skadeståndsrätt
Inbunden, 619 sid, 1997  SLUT på förlag

Ersättningsklausuler — vite och andra avtalade ersättningar vid kontraktsbrott
Olsen Lena
Nerenius & Santérus, Skadeståndsrätt, Förmögenhetsrätt
281 sid, 2 uppl, 1993  SLUT på förlag

Skadeförsäkring i EG
Osterman Kerstin
Iustus, Skadeståndsrätt, EU-rätt
84 sid, 1989, Pris: 79 SEK exkl. moms   

Patientskadeerstatning — Dækningsområde og ansvarsgrundlag
Pommer Bøje
DJØF, Offentlig rätt, Skadeståndsrätt
169 sid, 2011, Pris: 351 SEK exkl. moms   

Jackson & Powell on Professional Liability
Powell John, Stewart Roger
Sweet & Maxwell, Skadeståndsrätt
Inbunden, 1446 sid, 6 uppl, 2007, Pris: 4373 SEK exkl. moms   

Praktisk skadeståndsbedömning
Radetzki Marcus
Studentlitteratur, Skadeståndsrätt
199 sid, 4 uppl, 2019, Pris: 340 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | Nästa
Sida 9 av 13

  © 2017 Jure AB