Straffrätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | Nästa
Sida 1 av 27

The Principles of Corporate Sentencing in EU Law (Ny Titel)
Franssen Vanessa
Hart Publishing, Straffrätt, EU-rätt
Inbunden, 476 sid, 2025, Preliminärt pris: 1438 SEK exkl. moms   

Rättshjälpslagen och annan lagstiftning om rättsligt bistånd. (Ny Upplaga) — En kommentar
Renfors Cecilia, Sverne Arvill Ebba
Norstedts Juridik, Processrätt, Straffrätt
4 uppl, 2024, Preliminärt pris: 1414 SEK exkl. moms   

NJA I 2023 — Inbunden årsvolym
Norstedts Juridik, Allmänna verk och samlingsverk, Förmögenhetsrätt, Straffrätt
Inbunden, 1218 sid, 2024, Pris: 4718 SEK exkl. moms   

Brottsbalken Del II (13-24 kap.) (NY UPPLAGA) — En kommentar. Brotten mot allmänheten och staten m.m.
Johansson Stefan, Trost Hedvig, Wennberg Suzanne
Norstedts, Straffrätt
12 uppl, 2024, Preliminärt pris: 781 SEK exkl. moms   

Brottsbalken Del I (1-12 kap.) (NY UPPLAGA) — En kommentar. Brotten mot person och förmögenhet m.m.
Johansson Stefan, Wennberg Suzanne, Trost Hedvig
Norstedts Juridik, Straffrätt
12 uppl, 2024, Preliminärt pris: 781 SEK exkl. moms   

Att förebygga brott med problemorienterat polisarbete
Knutsson Johannes
Jure, Kriminologi, Straffrätt
141 sid, 2024, Pris: 168 SEK exkl. moms   

Uppsåt, oaktsamhet och ursäktande omständigheter — En handbok
Asp Petter
Iustus, Straffrätt
368 sid, 2024, Pris: 581 SEK exkl. moms   

Advanced, Automated and Electric Vehicle Law
Glassbrook Alex
Bloomsbury Professional, Sjö- och transporträtt, Skadeståndsrätt, Straffrätt
648 sid, 2024, Pris: 1978 SEK exkl. moms   

Brotten i näringsverksamhet
Holmquist Rolf, Liljemark Ragnar Ola
Norstedts Juridik, Straffrätt, Associationsrätt och värdepappersrätt
431 sid, 6 uppl, 2024, Pris: 685 SEK exkl. moms   

Brottet bedrägeri (NY TITEL) — i praktik och teori
Wallin Marie
Norstedts Juridik, Straffrätt
2024, Preliminärt pris: 545 SEK exkl. moms   

Handbok för nämndemän
Jungstedt Sofia , Pettersson Malcolm , Uppfeldt Anna
Norstedts Juridik, Processrätt, Straffrätt
96 sid, 2024, Pris: 287 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2023/24:121 Riksrevisionens rapport om systemet för återkallelser av uppehållstillstånd
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Straffrätt
117 sid, 2024, Pris: 156 SEK exkl. moms   

Säkerhetsskyddsanalys i teori och praktik
Söderlund Ylva, von Zeipel Peter
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Straffrätt
238 sid, 2024, Pris: 559 SEK exkl. moms   

Ordningsvakter och väktare (Ny Upplaga) — samt annan bevakningspersonal m.m.
Sverne Arvill Ebba, Glantz Yvette, Tonneman Lars
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Straffrätt
526 sid, 2 uppl, 2024, Preliminärt pris: 739 SEK exkl. moms   

Samhället och de unga lagöverträdarna
Clevesköld Lars
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Straffrätt
360 sid, 9 uppl, 2024, Pris: 574 SEK exkl. moms   

Bevis- och rättstillämpning; en samtidig verksamhet — En bok om tvivel och val av beslutsalternativ i mer komplicerade fall
Lindell Bengt
Norstedts Juridik, Processrätt, Straffrätt
217 sid, 2024, Pris: 591 SEK exkl. moms   

Det brottsförebyggande arbetet i Sverige 2024 — Nuläge och utvecklingsbehov
BRÅ, Kriminologi, Straffrätt, Offentlig rätt
104 sid, 2024, Pris: 207 SEK exkl. moms   

Specialstraffrätt
Svensson Erik
Iustus, Straffrätt
112 sid, 2 uppl, 2024, Pris: 196 SEK exkl. moms   

Tillräknelighet som straffrättslig ansvarsförutsättning
Lavett Ivar
Iustus, Straffrätt
481 sid, 2024, Pris: 745 SEK exkl. moms   

Brå Rapport 2023:13 Barn och unga i kriminella nätverk — En studie av inträde, brott, villkor och utträde
BRÅ, Offentlig rätt, Straffrätt, Fastighetsrätt
153 sid, 2024, Pris: 258 SEK exkl. moms   

Djur och rätt — Förvaltningslagen, Djurskyddslagen och Tillsynslagen m.m.
Sarenbo Sirkku , Striwing Helena
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Straffrätt, Övrigt
224 sid, 2024, Pris: 476 SEK exkl. moms   

Bevisning i brottmål
Holmgård Lars
Norstedts Juridik, Processrätt, Straffrätt
611 sid, 2 uppl, 2024, Pris: 921 SEK exkl. moms   

The European Roots of the Lex Sportiva (Ny Titel) — How Europe Rules Global Sport
Duval Antoine , Krüger Alexander , Lindholm Johan, red.
Hart Publishing, EU-rätt, Offentlig rätt, Straffrätt
Inbunden, 400 sid, 2024, Preliminärt pris: 1249 SEK exkl. moms   

Money Laundering Compliance
Bennett Tim
Bloomsbury Professional, Straffrätt, Internationell rätt, Associationsrätt och värdepappersrätt
Inbunden, 816 sid, 4 uppl, 2023, Pris: 2434 SEK exkl. moms   

Lærebok i straffeprosess
Mee Ertzeid Aina
Fagbokforlaget, Processrätt, Straffrätt, Utländsk rätt
416 sid, 2023, Pris: 815 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | Nästa
Sida 1 av 27

  © 2017 Jure AB