Offentlig rätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 | Nästa
Sida 1 av 234

Ds 2024:6 Stärkt försvarsförmåga — Sverige som allierad
Regeringskansliet, Offentlig rätt
298 sid, 2024, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Scandinavian Studies in Law Volume 70 (NY UTGÅVA) — Constitutional Law in the Scandinavian Countries - A Tribute to the Instrument of Government 1974-2024
Jure, Offentlig rätt, EU-rätt, Internationell rätt
Inbunden, 380 sid, 2024, Preliminärt pris: 717 SEK exkl. moms   

Sekretess m.m. hos allmän domstol — En handbok
Heuman Sigurd, Tansjö Anna, Lönqvist Eva
Lunds Domarakademi, Processrätt, Offentlig rätt
206 sid, 6 uppl, 2024, Pris: 595 SEK exkl. moms   

Upstream Oil and Gas in Africa (NY TITEL)
Pereira Eduardo G., Olawuyi Damilola S , red.
Globe Law and Business, Förmögenhetsrätt, Offentlig rätt, Miljörätt
Inbunden, 573 sid, 2024, Preliminärt pris: 4488 SEK exkl. moms   

Media Law
Rowbottom Jacob
Hart Publishing, Offentlig rätt, Statsvetenskap och politik, Utländsk rätt
Inbunden, 456 sid, 2 uppl, 2024, Pris: 2596 SEK exkl. moms   

Krisjuridik (NY TITEL) — Rättsliga befogenheter från olycka till höjd beredskap
Otter Johansen Tormod
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Fastighetsrätt
280 sid, 2024, Preliminärt pris: 490 SEK exkl. moms   

Vårdnad, boende och umgänge (NY UPPLAGA) — samt verkställigheten av sådana avgöranden och överenskommelser
Sjösten Mats
Norstedts Juridik, Familjerätt, Offentlig rätt
6 uppl, 2024, Preliminärt pris: 707 SEK exkl. moms   

Servitut i teori och praktik (NY UPPLAGA)
Julstad Barbro, Vesterlin Tomas
Norstedts Juridik, Fastighetsrätt, Hyra och annan nyttjanderätt, Offentlig rätt
2 uppl, 2024, Preliminärt pris: 575 SEK exkl. moms   

Trygghet och studiero — En skola fri från kränkningar
Melander Jan
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
136 sid, 5 uppl, 2024, Pris: 315 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2023/24:111 Strategi för företag i kulturella och kreativa branscher
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Immaterialrätt
29 sid, 2024, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2023/24:127 Riksrevisionens rapport om styrningen av Business Sweden
Regeringskansliet, Offentlig rätt
105 sid, 2024, Pris: 156 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2023/24:122 Riksrevisionens rapport om läkemedelsförskrivningen — statens styrning och tillsyn
Regeringskansliet, Offentlig rätt
165 sid, 2024, Pris: 156 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2023/24:96 Riksrevisionens rapport om tillämpningen av det finanspolitiska ramverket 2023
Regeringskansliet, Ekonomi, Offentlig rätt
56 sid, 2024, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2023/24:121 Riksrevisionens rapport om systemet för återkallelser av uppehållstillstånd
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Straffrätt
117 sid, 2024, Pris: 156 SEK exkl. moms   

Data Privacy and Competition Law in the Age of Big Data Unpacking the Interface Through Complexity Science (Ny Titel) — Unpacking the Interface Through Complexity Science
Esayas Samson Y.
Oxford University Press, IT-rätt, Offentlig rätt
Inbunden, 376 sid, 2024, Preliminärt pris: 1671 SEK exkl. moms   

Constitutional Review and International Investment Law — Deference or Defiance?
Schneiderman David
Oxford University Press, Offentlig rätt, Internationell rätt, Utländsk rätt
Inbunden, 272 sid, 2024, Preliminärt pris: 1367 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:129 2018 års ändringar i fördraget om internationell järnvägstrafik
Regeringskansliet, Sjö- och transporträtt, Offentlig rätt, Övrigt
303 sid, 2024, Pris: 370 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:131 Överlämnande av mål mellan allmänna förvaltningsdomstolar
Regeringskansliet, Processrätt, Offentlig rätt
23 sid, 2024, Pris: 63 SEK exkl. moms   

SOU 2024:28 Offentlighetsprincipen eller insynslag — Allmänhetens insyn i enskilda aktörer inom skolväsendet
Regeringskansliet, Offentlig rätt
646 sid, 2024, Pris: 788 SEK exkl. moms   

Ds 2024:5 Sociala grundvillkor i den gemensamma jordbrukspolitiken
Regeringskansliet, EU-rätt, Offentlig rätt, Fastighetsrätt
202 sid, 2024, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Uppehållsrätten — EU/EES-medborgare och deras familjemedlemmar
Hyltén-Cavallius Katarina
Norstedts Juridik, EU-rätt, Offentlig rätt
202 sid, 2024, Pris: 391 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 | Nästa
Sida 1 av 234

  © 2017 Jure AB