Offentlig rätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 | Nästa
Sida 1 av 203

Public Procurement in the EU (NY UPPLAGA) — A Practitioner's Guide
Trepte Peter
Oxford University Press, Marknadsrätt, EU-rätt, Offentlig rätt
Inbunden, 3 uppl, 2022, Preliminärt pris: 1590 SEK exkl. moms   

Ds 2021:11 Vissa statliga insatser på musikområdet
Riksdagen, Offentlig rätt
32 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

SOU 2020:82 Avgifter för information i elektronisk form
Riksdagen, Offentlig rätt
187 sid, 2021, Pris: 232 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:175 Stärkt kompetens i vård och omsorg – reglering av undersköterskeyrket
Riksdagen, Offentlig rätt
116 sid, 2021, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:171 Angiven yrkesgrupp – åtgärder för en begriplig sjukförsäkring
Riksdagen, Offentlig rätt
31 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:159 Vissa identitetsfrågor inom utlänningsrätten
Riksdagen, Offentlig rätt
63 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:157 Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel
Riksdagen, Offentlig rätt
82 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:149 Förbud mot erkännande av utländska månggiften
Riksdagen, Offentlig rätt
64 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:163 Förebyggande av våld i nära relationer
Riksdagen, Straffrätt, Offentlig rätt
84 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:139 Ett modernt regelverk för Allmänna arvsfonden
Riksdagen, Offentlig rätt, Familjerätt
167 sid, 2021, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:143 Institutet för mänskliga rättigheter
Riksdagen, Internationell rätt, Offentlig rätt, Statsvetenskap och politik
89 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:152 Vissa insatser för ökad lärarkompetens
Riksdagen, Offentlig rätt
96 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Mellan bögskämt och prideparader — Exkludering och inkludering av homosexualitet i svensk polis
Rennstam Jens
Studentlitteratur, Offentlig rätt
306 sid, 2021, Pris: 329 SEK exkl. moms   

SOU 2021:19 En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården
Regeringskansliet, Offentlig rätt
1373 sid, 2021, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2021:16 En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner
Regeringskansliet, Offentlig rätt
238 sid, 2021, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2021:14 Boende på (o)lika villkor – merkostnader i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS
Regeringskansliet, Offentlig rätt
285 sid, 2021, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2021:20 Ecris-TCN – ett mer effektivt utbyte av brottmålsdomar mot tredjelandsmedborgare
Regeringskansliet, Straffrätt, Offentlig rätt
400 sid, 2021, Pris: 791 SEK exkl. moms   

SOU 2021:15 Föreningsfrihet och terroristorganisationer
Regeringskansliet, Offentlig rätt
200 sid, 2021, Pris: 258 SEK exkl. moms   

SOU 2021:13 En teknikneutral grundlagsbestämmelse för regeringsbeslut
Regeringskansliet, Offentlig rätt
57 sid, 2021, Pris: 215 SEK exkl. moms   

SOU 2021:23 Stärkt planering för en hållbar utveckling
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Fastighetsrätt
412 sid, 2021, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2021:25 Struktur för ökad motståndskraft
Regeringskansliet, Offentlig rätt
637 sid, 2021, Pris: 788 SEK exkl. moms   

Ds 2021:10 EU:s nya gräns- och kustbevakningsförordning. Kompletterande reglering
Regeringskansliet, Offentlig rätt, EU-rätt, Internationell rätt
336 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

SOU 2021:22 Hårdare regler för nya nikotinprodukter
Regeringskansliet, Offentlig rätt
504 sid, 2021, Pris: 788 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 | Nästa
Sida 1 av 203

  © 2017 Jure AB