Miljörätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | Nästa
Sida 1 av 28

Lagtexten Miljöbalken
Lagtexten, Miljörätt
132 sid, 2022, Pris: 196 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:58 Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund
Riksdagen, Offentlig rätt, Fastighetsrätt, Miljörätt
97 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:49 Märkning och registrering av katter
Riksdagen, Offentlig rätt, Miljörätt
47 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

SOU 2021:81 En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet
Riksdagen, Miljörätt
607 sid, 2021, Pris: 788 SEK exkl. moms   

Rättsfallssamling i fastighetsrätt 2021/2022
Ahlinder Elisabeth, red.
Norstedts Juridik, Fastighetsrätt, Miljörätt
460 sid, 11 uppl, 2021, Pris: 343 SEK exkl. moms   

Ds 2021:28 Ansvarsfrågan vid automatiserad körning samt nya regler i syfte att främja en ökad användning av geostaket
Riksdagen, Offentlig rätt, Miljörätt
402 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:15 Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall
Riksdagen, Miljörätt
76 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

SOU 2021:67 Vägen mot fossiloberoende jordbruk
Riksdagen, Miljörätt
413 sid, 2021, Pris: 788 SEK exkl. moms   

Lagtextens byggregler (NY UTGÅVA) — PBL, PBF, BBR och andra bestämmelser som styr den fysiska planeringen och byggandet med sakordsregister
Lagtexten, Fastighetsrätt, Miljörätt
330 sid, 2021, Preliminärt pris: 495 SEK exkl. moms   

Ds 2021:22 Avveckling av flottningslagstiftningen?
Riksdagen, Miljörätt
55 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

SOU 2021:51 Skydd av arter - vårt gemensamma ansvar
Riksdagen, Miljörätt
1764 sid, 2021, Pris: 830 SEK exkl. moms   

Ds 2021:20 Förbud mot prospektering och nyexploatering av kol, olja och fossilgas
Riksdagen, Miljörätt, Offentlig rätt
78 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

SOU 2021:53 En rättssäker vindkraftsprövning
Riksdagen, Miljörätt
206 sid, 2021, Pris: 315 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:198 Producentansvar och straffansvar för nedskräpning
Riksdagen, Miljörätt, Straffrätt
99 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Den svenska miljörätten
Michanek Gabriel, Zetterberg Charlotta
Iustus, Miljörätt
636 sid, 5 uppl, 2021, Pris: 700 SEK exkl. moms   

SOU 2021:45 En EU-anpassad djurläkemedelslagstiftning
Riksdagen, Offentlig rätt, Miljörätt, EU-rätt
1288 sid, 2021, Pris: 830 SEK exkl. moms   

SOU 2021:48 I en värld som ställer om - Sverige utan fossila drivmedel 2040
Riksdagen, Miljörätt, Sjö- och transporträtt, Offentlig rätt
741 sid, 2021, Pris: 788 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:185 Hållbarhetskriterier – genomförande av det omarbetade förnybarhetdirektivet
Riksdagen, Miljörätt
129 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:180 Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation 2019
Riksdagen, Miljörätt
79 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:181 Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja tillförsel av förnybar energi
Riksdagen, Miljörätt
45 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

SOU 2021:24 Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomin
Riksdagen, Miljörätt
433 sid, 2021, Pris: 788 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:144 Klimatdeklaration för byggnader
Riksdagen, Miljörätt
100 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:135 Reduktionsplikt för flygfotogen
Riksdagen, Miljörätt
59 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:154 Miljöstyrande start- och landningsavgifter
Riksdagen, Miljörätt
24 sid, 2021, Pris: 43 SEK exkl. moms   

SOU 2021:26 Använd det som fungerar
Riksdagen, Miljörätt
490 sid, 2021, Pris: 788 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | Nästa
Sida 1 av 28

  © 2017 Jure AB