Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
  Titlar av Jermsten Henrik:
   
 


Sida 1 av 1

Regeringsformen — Med kommentarer
Eka Anders, Hirschfeldt Johan, Jermsten Henrik, Svahn Starrsjö Kristina
Karnov Group, Offentlig rätt
792 sid, 2 uppl, 2018, Pris: 1096 SEK exkl. moms   

Konstitutionell nödrätt
Jermsten Henrik
Jure, Statsvetenskap och politik
103 sid, 1992  SLUT på förlag


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB