Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
  Titlar av Kalbro Thomas:
   
 


Sida 1 av 1

Intresseavvägningar inom fastighetsrätten — En diskussion om lagstiftning och tillämpning
Dahlsjö Anders, Kalbro Thomas, Lindgren Eidar, Norell Leif
Norstedts Juridik, Fastighetsrätt, Förmögenhetsrätt
172 sid, 2021, Pris: 350 SEK exkl. moms   

Markexploatering — Juridik, ekonomi, teknik och organisation
Kalbro Thomas, Lindgren Eidar
Norstedts Juridik, Fastighetsrätt
188 sid, 7 uppl, 2021, Pris: 336 SEK exkl. moms   

Ersättning vid fastighetsreglering
Kalbro Thomas, Sjödin Eije
Juristförlaget Stockholm, Fastighetsrätt
117 sid, 1993  SLUT på förlag


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB