Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
  Titlar av Danelius Johan:
   
 


Sida 1 av 1

Mänskliga rättigheter i europeisk praxis — En kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna
Danelius Hans, Danelius Johan, Bull Thomas, Cameron Iain
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, EU-rätt, Internationell rätt
890 sid, 6 uppl, 2023, Pris: 1244 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB