Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
  Titlar av Kjellgren Anders:
   
 


Sida 1 av 1

Introduktion till EU
Bernitz Ulf, Kjellgren Anders
Norstedts Juridik, EU-rätt
172 sid, 7 uppl, 2021, Pris: 247 SEK exkl. moms   

Introduktion till EU
Bernitz Ulf, Kjellgren Anders
Norstedts Juridik, EU-rätt
166 sid, 6 uppl, 2018, Pris: 242 SEK exkl. moms   

Europarättens grunder
Bernitz Ulf, Kjellgren Anders
Norstedts Juridik, EU-rätt
516 sid, 6 uppl, 2018, Pris: 603 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB