Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
  Titlar av Danowsky Peter:
   
 


Sida 1 av 1

Advokatyrket, upphovsrätten och yttrandefriheten — En artikelsamling
Danowsky Peter
Norstedts Juridik, Allmänna verk och samlingsverk, Offentlig rätt, Immaterialrätt
224 sid, 2012, Pris: 335 SEK exkl. moms   

Lagarna inom immaterialrätten — Kommentarer till lagstiftning rörande upphovsrätt, patent, växtförädlarrätt, mönster, firma, varumärken m.m. som den lyder den 1 januari 2008
Adamsson Peter, Bonthron Malin, Danowsky Peter, Essén Eric W., Karlsson Leif, Kylhammar Anders, Lundgren Ragnar, Olsson Henry, Pehrson Lars, Öster Karl Olov
Norstedts Juridik, Immaterialrätt
879 sid, 2008, Pris: 1482 SEK exkl. moms   

Medier, internet och juridik — En rättslig vägledning för medieföretag från Tidningsutgivarna
Danowsky Peter, Hultengård Per
TU, Immaterialrätt
63 sid, 2000  SLUT på förlag


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB