Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
  Titlar av von Scheele Eva:
   
 


Sida 1 av 1

Överförmyndare och dödsbon
von Scheele Eva, Signäs Peter
Norstedts Juridik, Familjerätt, Offentlig rätt
204 sid, 2021, Pris: 448 SEK exkl. moms   

Barnets egendom
von Scheele Eva
Norstedts Juridik, Familjerätt
154 sid, 2018, Pris: 377 SEK exkl. moms   

Ensamkommande barns rätt — En vägledning för den gode mannen, kommunen m fl.
von Scheele Eva, Strandberg Ingemar
Wolters Kluwer Sverige, Offentlig rätt, Familjerätt
208 sid, 4 uppl, 2017, Pris: 462 SEK exkl. moms   

Överförmyndarpraktika — En praktisk vägledning för överförmyndaren
von Scheele Eva, Wallgren Jan
Wolters Kluwer Sverige, Offentlig rätt
Lösblad, 2011, Pris: 2562 SEK exkl. moms   

Ensamkommande barns rätt — En vägledning för den gode mannen, kommunen m.fl.
von Scheele Eva, Strandberg Ingemar
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Familjerätt
174 sid, 2 uppl, 2013, Pris: 406 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB