Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
  Titlar av Brath Henning:
   
 


Sida 1 av 1

Voldsoffererstatningsloven — med kommentarer
Brath Henning
Gyldendal, Straffrätt, Skadeståndsrätt, Utländsk rätt
394 sid, 2 uppl, 2015, Pris: 829 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB