Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
  Titlar av Falkanger Thor:
   
 


Sida 1 av 1

Introduksjon til panteretten — Stiftelse, virkninger og tvangsfullbyrdelse
Falkanger Thor
Universitetsforlaget, Insolvensrätt, Krediträtt, Utländsk rätt
Inbunden, 128 sid, 3 uppl, 2023, Pris: 558 SEK exkl. moms   

Tingsrett
Falkanger Thor, Falkanger Aage Thor
Universitetsforlaget, Fastighetsrätt, Förmögenhetsrätt, Krediträtt
Inbunden, 984 sid, 9 uppl, 2022, Pris: 1580 SEK exkl. moms   

Lufttransport av gods
Falkanger Thor
Universitetsforlaget, Sjö- och transporträtt
185 sid, 2016  SLUT på förlag

Scandinavian Maritime Law — The Norwegian Perspective
Falkanger Thor, Bull Hans Jacob, Brautaset Lasse
Universitetsforlaget, Sjö- och transporträtt, Utländsk rätt
Inbunden, 760 sid, 4 uppl, 2017, Pris: 1083 SEK exkl. moms   

Sjørett
Falkanger Thor, Bull Hans Jacob
Sjörettsfondet akademisk, Sjö- och transporträtt
Inbunden, 647 sid, 8 uppl, 2016  SLUT på förlag

Fast eiendoms rettsforhold
Falkanger Thor
Universitetsforlaget, Fastighetsrätt
Inbunden, 404 sid, 4 uppl, 2011, Pris: 893 SEK exkl. moms   

Introduktion til søretten
Falkanger Thor, m. fl.
Thomson Reuters, Sjö- och transporträtt
Inbunden, 571 sid, 3 uppl, 2008, Pris: 1470 SEK exkl. moms   

Innføring i sjørett
Falkanger Thor, Bull Hans Jacob
Forsikringsakademiet, Sjö- och transporträtt
Inbunden, 573 sid, 6 uppl, 2004  SLUT på förlag


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB