Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
  Titlar av Hellstadius Mikael:
   
 


Sida 1 av 1

Grundskolans regelbok 2021/22 — Bestämmelser om grundskola, förskoleklass och fritidshem
Hellstadius Mikael
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
331 sid, 2021, Pris: 353 SEK exkl. moms   

Gymnasieskolans regelbok 2021/22 — Bestämmelser om gymnasieskolan
Hellstadius Mikael
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
530 sid, 2021, Pris: 455 SEK exkl. moms   

Förskolans regelbok — Bestämmelser om förskola och pedagogisk omsorg
Hellstadius Mikael
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
187 sid, 8 uppl, 2021, Pris: 370 SEK exkl. moms   

Vuxenutbildningens regelbok
Hellstadius Mikael
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
219 sid, 3 uppl, 2021, Pris: 350 SEK exkl. moms   

Författningar i Skoljuridik
Werner Lars, Hellstadius Mikael
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
310 sid, 2013, Pris: 311 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB