Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
  Titlar av Johansson Alexandra:
   
 


Sida 1 av 1

Förhållandet mellan intern skattelagstiftning och skatteavtal — särskilt om företräde för interna skatteregler
Johansson Alexandra
Jure, Skatterätt, Internationell rätt
426 sid, 2021, Pris: 590 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB