Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
  Titlar av Dereborg Anders:
   
 


Sida 1 av 1

Brottsskadelagen (2014:322) — En kommentar
Dereborg Anders, Lindeblad Ann-Christine
Norstedts Juridik, Skadeståndsrätt, Straffrätt
244 sid, 2018, Pris: 606 SEK exkl. moms   

Från legal bevisteori till fri bevisprövning i svensk straffprocess
Dereborg Anders
Jure, Processrätt
80 sid, 1990, Pris: 137 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB