Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
  Titlar av Did��n Lars Uno:
   
 


Sida 1 av 1

Plan- och bygglagen (2010:900) — En kommentar
Didón Lars Uno, Magnusson Lars, Molander Stefan, Adolfsson Camilla
Norstedts Juridik, Fastighetsrätt, Offentlig rätt
Lösblad, 1280 sid, 2014, Pris: 6515 SEK exkl. moms   

Plan- och bygglagens grunder — med naturresurslagen
Didón Lars Uno
Norstedts Juridik, Fastighetsrätt
128 sid, 1997  SLUT på förlag


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB