AKTUELLA KURSER:
NYA LAGAR OM OFFENTLIG UPPHANDLING TVÅDAGARSKURS
– De nya reglerna från 2017
– Nytt kurstillfälle i Stockholm 26-27 september 2017

Kurs för upphandlingsansvariga, advokater, bolagsjurister, domare, kommun- och landstingsjurister samt rådgivare och leverantörer till offentlig sektor.

Kursledare:
Ulf Bernitz är professor i europarätt vid Stockholms universitet och har lång erfarenhet av ämnesområdet såsom författare, expert och rådgivare. Han är även knuten till University of Oxford.
Jan-Erik Falk är jurist och huvudlärare i offentlig upphandling inom SilfCompetence. Han är ordförande i Rådet för Offentlig Upphandling och svensk I&L-delegat i EPPG, European Public Procurement Group.

För mer information och anmälanFÖRETAG I KRIS
– Likvidationsplikt och ansvarsfrågor enligt 25 kap. i aktiebolagslagen
– Kurs i Stockholm 19 november 2015

Kurs för revisorer, redovisningskonsulter, advokater, bolagsjurister och andra personer som arbetar med olika ansvars- och likvidationsfrågor

Kursledare:
Bertil Oppenheimer, auktoriserad revisor vid BDO Feinstein Revision AB har lång erfarenhet av rådgivning till företag och företagare. Han är medförfattare till boken Företag i kris som kommit ut i en femte upplaga hösten 2013.

För mer information och anmälanATT PROCESSA I TVISTEMÅL
- Tvådagarskurs i Stockholm 11-12 mars 2015

Detta är en kurs lämplig för jurister som inte redan känner sig fullärda i konsten att bygga upp en talan och genomföra en domstolsförhandling: advokater, biträdande jurister, företagsjurister, partsföreträdare och konsulter med behov av att kunna hantera partsrollen i en process.

Kursledare:
Staffan Michelson, Advokat med mångårig erfarenhet av praktisk processföring i tvistemål. Verksam som delägare i Hellström Advokatbyrå, Stockholm.
Åke Lundeberg, Läkare med specialinriktning på psykiatri/psykoterapi. Har, förutom sin ordinarie läkarverksamhet, som författare, utbildad violinpedagog och kommunikatör ägnat sig särskilt åt att utbilda artister och andra människor i konsten att framträda under press.

För mer information och anmälan


SJÖRÄTT I
- Tvådagarskurs i Stockholm 27-28 mars 2017

Detta är en kurs lämplig för den som vill ha en introduktion till sjörätten, med fokus på grundläggande regler för sjötransporter och köp som innefattar sjötransporter samt relationer mellan lastägare (avlastare och mottagare), sjötransportör, banker och försäkringsbolag.

Kursledare: jur.kand, sjökapten Rolf Ihre, jur.kand. Daniel Brand, advokat Oscar Tiberg och advokat Mattias Widlund

För mer information och anmälan


IMMATERIALRÄTT
– Nyheter och utvecklingstendenser
– Nytt kurstillfälle i Stockholm 26 januari 2010

Kurs för advokater, biträdande jurister, domare, bolagsjurister, marknadsförare och andra som arbetar med immaterialrättsliga frågor.

Kursledare:
Ulf Bernitz är professor i Europarätt vid Stockholms universitet och är även knuten till University of Oxford.
Lars Pehrson är professor i civilrätt vid Stockholms universitet.
Claes Sandgren är professor i civilrätt vid Stockholms universitet och ambassadör.

För mer information och anmälanENTREPRENADRÄTT
– AB 04 och offentlig upphandling i praktiken
– Nytt kurstillfälle i Stockholm 23-24 mars 2010

Kurs för tekniker, inköpare, bolagsjurister och advokater m.fl. som arbetar med entreprenadavtal.

Kursledare:
Jan-Erik Falk är jurist och huvudlärare i offentlig upphandling inom Silf COMPETENCE. Han är ordförande i Rådet för Offentlig Upphandling och svensk I&L-delegat i EPPG, European Public Procurement Group. Falk är dessutom författare till ett flertal böcker om offentlig upphandling.

- Jan Andersson, är verksam vid Advokatfirman Pedersen AB, och har tidigare arbetat i nio år på domstol. Därefter har han arbetat som konsult och håller regelbundet utbildningar inom områdena entreprenader och offentlig upphandling.

För mer information och anmälanPÅFÖLJDSPRAXIS
– Nyheter och utvecklingstendenser
– Kurs i Stockholm 7 maj 2010

Kurs för advokater, åklagare, domare och andra jurister som arbetar med straffrättsliga påföljdsfrågor.

Kursledare:
- Martin Borgeke är hovrättslagman i Hovrätten över Skåne och Blekinge och har övertagit författarskapet till Georg Sterzels välkända bok Studier rörande Påföljdspraxis m.m.

För mer information och anmälanPERSONUPPGIFTSLAGEN
– Tillämpning i praktiken
– Nytt kurstillfälle i Stockholm 11 december 2012
Kursen vänder sig till deltagare som verkar i såväl privat som offentlig verksamhet och även till deltagare som har nytta av fördjupade kunskaper om PuL i sin konsultroll.

Kursledare:
- Sören Öman, Stockholm Centre for Commercial Law, utredare av ändringar i PuL, medförfattare till lagkommentaren till PuL, vice ordförande i Arbetsdomstolen, expert i Utredningen om integritetsskydd i arbetslivet.
- Karl-Fredrik Björklund, Advokat och delägare vid Advokatfirman Carler, arbetar dagligen med olika former av integritetsfrågor, t.ex. datasäkerhetsfrågor, och inte minst PuL-frågor. Karl-Fredrik är bl.a. personuppgiftsombud för ett storföretag och leder vidare seminarier i informationssäkerhet, inklusive PuL, på juristlinjen.

För mer information och anmälanINTEGRITETEN I ARBETSLIVET
– Nytt kurstillfälle i Stockholm 26 maj 2010

Kursen vänder sig till personalhandläggare, chefer, bolags- och förbundsjurister, advokater samt andra som sysslar med personalfrågor. Kursen vänder sig även till IT-ansvariga och personuppgiftsombud samt andra som jobbar med behandling av personuppgifter och integritetsfrågor.

Kursledare:
Sören Öman, Stockholm Centre for Commercial Law, utredare av ändringar i PuL, medförfattare till lagkommentaren till PuL, vice ordförande i Arbetsdomstolen, expert i Utredningen om integritetsskydd i arbetslivet.
Karl-Fredrik Björklund är advokat och delägare på Advokatfirman Carler. Karl-Fredrik har mångårig praktisk erfarenhet av arbetsrättsliga frågor och arbetar dagligen med olika former av integritetsfrågor. Han har mångårig erfarenhet som personuppgiftsombud.

För mer information och anmälanKOMMERSIELL SKADESTÅNDSRÄTT
– Kurs i Stockholm 30 november 2009

Kurs som vänder sig till advokater, biträdande jurister, domare, bolagsjurister, och andra som arbetar med eller kommer i kontakt med skadeståndsrättsliga frågeställningar.

Kursledare:
Mårten Schultz (docent, jur.dr.) är forskare och lärare inom ämnet skadeståndsrätt vid Stockholms universitet. Han är för närvarande verksam som forskare vid Stockholm Centre for Commercial Law och arbetar på en större monografi om skadeståndsrättens betydelse i kommersiella relationer.

För mer information och anmälanSKADESTÅND I BROTTMÅL
– Kurs i Stockholm 19 november 2009

Kurs som vänder sig till advokater, biträdande jurister, domare, åklagare och andra som arbetar med eller kommer i kontakt med skadeståndsrättsliga frågeställningar i brottmål.

Kursledare:
Mårten Schultz (docent, jur.dr.) är forskare och lärare inom ämnet skadeståndsrätt vid Stockholms universitet och disputerade 2007 med en avhandling om orsaksfrågor i skadeståndsrätten. Han är författare till boken Kränkning, som bl.a. behandlar ideella skadestånd i samband med brott och är ledamot av brottsskadenämnden. Mårten driver även Sveriges största blogg om juridik (en s.k. ”blawg”) på www.martenschultz.wordpress.com.

För mer information och anmälan