Svensk juridisk litteratur 1990-2005
   
 
Författare:Regner Hans , Regner Göran
Titel:Svensk juridisk litteratur 1990-2005
Utgivningsår:2007
Omfång:908 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139012221
Produkttyp:Inbunden
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 191
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 1894 SEK exkl. moms

 

Detta är en förteckning över juridiska verk och tidskriftsartiklar som givits ut under åren 1990-2005. Även utländsk litteratur om svenska förhållanden finns med. Förteckningen omfattar allmänna verk och handböcker samt litteratur inom olika rättsområden som t.ex. civilrätt, straffrätt, processrätt, exekutionsrätt, stats- och förvaltningsrätt, miljörätt, socialrätt och skatterätt. Tidigare utgåvor av Svensk Juridisk Litteratur finns som omfattar utgivning från 1800-talet och framåt.
 
  © 2017 Jure AB