Europaperspektiv 2007 - EU som aktör i världen
   
 
Författare:Cramér Per , Gustavsson Sverker , Oxelheim Lars
Titel:Europaperspektiv 2007 - EU som aktör i världen
Utgivningsår:2007
Omfång:272 sid.
Förlag:Santérus
ISBN:9789189449985
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Europaperspektiv nr. 2007
Ämnesord:EU-rätt , Statsvetenskap och politik

Pris: 248 SEK exkl. moms

 

Är EU en global kraft att räkna med? I så fall i vilken utsträckning och inom vilka politikområden? Med vilka medel utövar EU i så fall detta ledarskap? Vilka är de politiska och ekonomiska konsekvenserna av EU:s sätt att agera i världspolitiken?

Under de första fyrtio åren av det europeiska samarbetet fokuserade EU på att föra medlemsländerna närmare varandra, genom att garantera fred och frihandel inom unionens gränser. De senaste årens utveckling har dock i grunden förändrat EU:s roll i världspolitiken. Warszawapaktens upplösning, den snabba ekonomiska utvecklingen i länder som Kina och Indien samt de regionala konflikternas ökade betydelse har förstärkt ­kraven på att EU inte bara skall verka för fred och frihandel i Europa, utan också i andra delar av världen. Sedan en tid tillbaka arbetar därför unionen aktivt med att stärka sin ställning inom världspolitiken. Målet för arbetet är att EU ska utgöra en ledande global aktör.

I denna bok diskuteras i vad mån EU lever upp till denna målsättning. I vilken utsträckning och inom vilka politikområden kan unionen sägas vara en ledande global kraft? Med vilka medel utövar EU i så fall detta ledarskap? Vilka är de politiska och ekonomiska konsekvenserna av EU:s sätt att agera i världspolitiken?

I den tionde årgången av Europaperspektiv presenteras nio bidrag av ­forskare inom juridik, statskunskap och ekonomiska ämnen, som utifrån olika angreppsätt analyserar EU:s agerande inom den­ ­internationella ­handels-, bistånds-, miljö- och säkerhetspolitiken. Deltagande författare är
Anders Ahnlid, Jan Joel Andersson, Yves Bourdet, Per Cramér, Jonas Ebbesson, Peter Kleen, Ari Kokko, Anders Olofsgård, Lennart Petersson, Åsa Vifell.
 
  © 2017 Jure AB