Högkultur som subkultur?
� Inledande anföranden vid ett seminarium i Börssalen den 29 mars 2006
   
 
Titel:Högkultur som subkultur? � Inledande anföranden vid ett seminarium i Börssalen den 29 mars 2006
Utgivningsår:2006
Omfång:92 sid.
Förlag:Norstedts Akademiska Förlag
ISBN:9172275103
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

SLUT på förlag

 

Kungliga Musikaliska Akademien och Svenska Akademien gav ett heldagsseminarium i Börssalen under rubriken "Högkultur som subkultur?" Syftet var att ge en utgångspunkt för diskussioner kring "det klassiska bildningsidealet" och den förändring som tycks vara på gång. Förhållandet mellan den breda konsten och den smala, mellan massans preferenser och den kulturella elitens, har förändrats och fordrar en ny beskrivning och förbättrade analyser.

Denna skrift innehåller de inledande föreläsningar som hölls av Horace Engdahl, Sara Arrhenius, Ulf Eriksson, Johan Fornäs, Jan Ling, Sven Nilsson, Johan Svedjedal och Dan Wolgers. Dessa föreläsningar upptog seminariets första del och bildade underlag för den efterföljande diskussion som fördes av deltagande ledamöter från de tre akademierna och särskilt inbjudna.
 
  © 2017 Jure AB