Prop. 2006/07:80 Bidragsbrottslag
   
 
Titel:Prop. 2006/07:80 Bidragsbrottslag
Anmärkning:Se även SOU 2006:48.
Utgivningsår:2007
Omfång:117 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607080
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2006/07:80
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB