SOU 2007:23 Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet
   
 
Titel:SOU 2007:23 Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet
Utgivningsår:2007
Omfång:301 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227282
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:23
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 270 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås ändringar i penningtvättslagen och annan lagstiftning som rör administrativa åtgärder för att bekämpa penningtvätt och terrorismfinansiering. Ändringarna innebär att reglerna blir mer detaljerade.
 
  © 2017 Jure AB