Ds 2007:14 Kriminalisering av privat olovlig hantering av avkodningsutrustning
   
 
Titel:Ds 2007:14 Kriminalisering av privat olovlig hantering av avkodningsutrustning
Utgivningsår:2007
Omfång:38 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227367
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2007:14
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 163 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås ändringar i lagen om förbud beträffande viss avkodningsutrustning. Förslaget innebär att även viss privat olovlig hantering av avkodningsutrustning kriminaliseras. Straffet föreslås bli böter.
 
  © 2017 Jure AB