Ds 2007:13 Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften
   
 
Titel:Ds 2007:13 Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften
Anmärkning:Se även BRÅ rapport 2007:11
Utgivningsår:2007
Omfång:166 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227343
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2007:13
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 194 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås en ny bestämmelse om straffansvar för kontakt med barn under 15 år i sexuellt syfte. Straffansvaret bör inträda redan på kontaktstadiet.
 
  © 2017 Jure AB