Swedish Takeover Rules
� Legislation and Stock Exchange Rules
   
 
Titel:Swedish Takeover Rules � Legislation and Stock Exchange Rules
Anmärkning:Översättningen är gjord av David Canter.
Utgivningsår:2007
Omfång:84 sid.
Förlag:Företagsjuridik Nord & Co
ISBN:9789172232853
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 300 SEK exkl. moms

 

Detta standardverk innehåller i engelsk översättning de relevanta lagar och regler som gäller på den svenska aktiemarknaden vid offentliga uppköpserbjudanden för svenska företag. Den nya lagen trädde i kraft den 1 juli 2006, efter att EU-direktivet 2004/25/EC om uppköpserbjudanden i Sverige implementerats i svensk rätt. I dessa delar ersätter den NBK rules som utkom 2004.

INNEHÅLL:

- Act Concerning Public Takeover Bids in the Stockmarket

- Extracts from the Financial Instruments Trading Act (1991:980)

- Extract from the Exchange and Clearing Operations Act (1992:543)

- Finansinspektionen’s Directives Regarding Rulings by the Securities Council Concerning Certain Issues Involving Public Takeover Bids in the Stock Market and the Announcement of Such Rulings (FFS 2006:4)

- The OMX Nordic Exchange Stockholm Rules Concerning Public Takeover Bids in the Stock Market (2006, as amended 1 July 2007)
 
  © 2017 Jure AB