Produktansvarsskader i transportretten
   
 
Författare:Ulfbeck Vibe
Titel:Produktansvarsskader i transportretten
Utgivningsår:2007
Omfång:171 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757414851
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Skadeståndsrätt , Sjö- och transporträtt

Pris: 627 SEK exkl. moms

 

Bogen er inddelt i tre hovedtemaer: For det første analyseres skadelidtes muligheder for at påberåbe sig producentens normalt ubegrænsede produktansvar som alternativ til transportørens normalt begrænsede ansvar i henhold til de transportretlige regler. For det andet udskilles nogle særlige tilfælde, hvor det må overvejes, om transportøren kan få producentstatus, og hvad konsekvenserne heraf i givet fald er under hensyntagen til såvel den internationale konventionsregulering som den EU-retlige regulering på området. Endelig undersøges, om man i retspraksis kan spore en tendens til anvendelsen produktansvarsretlige ræsonnementer i transportretten.
 
  © 2017 Jure AB