Vänbok till Josef Zila
� Josefs resa
   
 
Titel:Vänbok till Josef Zila � Josefs resa
Utgivningsår:2007
Omfång:247 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176786635
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Festskrifter , Straffrätt

Pris: 398 SEK exkl. moms

 

Denna bok tillägnas docenten Josef Zila på hans 61-årsdag. Boken innehåller 12 uppsatser som rör olika aspekter av straff- och straffprocessrätten. Här finns uppsatser som fokuserar bl.a. på påföljdsbestämning, DNA-bevisning, JK:s rättssäkerhetsprojekt, sexköp, rättsligt försvar inom EU samt mer övergripande frågor om straffrättsideologi, kultur, språk och betydelsen av grundlagar och mänskliga rättigheter.

Redaktörer för vänboken är Petter Asp, professor i straffrätt vid Juridiska fakulteten i Uppsala och Claes Lernestedt, docent i straffrätt och universitetslektor vid Örebro universitet.
 
  © 2017 Jure AB