Liber Amicorum in Honour of Lord Slynn of Hadley Volume I
� Judicial Review in European Union Law
   
 
Titel:Liber Amicorum in Honour of Lord Slynn of Hadley Volume I � Judicial Review in European Union Law
Utgivningsår:2000
Omfång:674 sid.
Förlag:Kluwer
ISBN:904111372X
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Festskrifter , Processrätt , EU-rätt

Pris: 2677 SEK exkl. moms

 

Nu har första delen av två utkommit i en festskrift tillägnad den tidigare domaren och generaladvokaten vid EG-domstolen, Lord Slynn of Hadley. Bidragen behandlar rättslig överprövning inom EG-rätten av såväl europeiska som nationella domstolar. Denna första volym består av fem delar som behandlar EG-domstolen och Förstainstansrätten, former för överprövning vid europeiska domstolar, rättssäkerheten inom den europeiska rättsordningen, EG-rättens behandling av nationella domstolar samt överprövning och materiell rätt.

De 41 bidragen är skrivna av mycket framstående experter inom sina områden. Här kan nämnas bl.a. många andra Pieter Verloren Van Themaat, Sir Christopher Bellamy, Richard Plender, Ole Due, Stephen Weatherill och Richard Whish.
 
  © 2017 Jure AB