Liber Amicorum Kjell Å Modéer
   
 
Titel:Liber Amicorum Kjell Å Modéer
Utgivningsår:2007
Omfång:822 sid.
Förlag:Juristförlaget i Lund
ISBN:9789154403646
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Festskrifter , Rättshistoria

Pris: 768 SEK exkl. moms

 

Kjell Åke Modéer, vid Lunds universitet sedan år 1978 professor i rättshistoria och sedan år 2005 innehavare av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelsers professur till Samuel Pufendorfs minne, avgår med pension vid utgången av vårterminen 2007. Denna festskrift tillägnas honom av vännerna.
 
  © 2017 Jure AB