Medierätten
� nya utvecklingslinjer
   
 
Författare:Galtung Andreas
Titel:Medierätten � nya utvecklingslinjer
Utgivningsår:1995
Omfång:269 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9138505428
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Nordisk årsbok i rättsinformatik nr. 1995
Ämnesord:IT-rätt , Övrigt

SLUT på förlag

 

I denna bok behandlas upphovsrätt samt yttrande- och informationsfrihet.
 
  © 2017 Jure AB