Software Procurement
   
 
Författare:Mosesson Erik
Titel:Software Procurement
Utgivningsår:1992
Omfång:287 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9138501635
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Nordisk årsbok i rättsinformatik nr. 1992
Ämnesord:IT-rätt

Pris: 384 SEK exkl. moms

 

Denna bok innehåller en redogörelse för de åtgärder som blev resultatet av "Software Procurement", en internationell konferens som ägde rum i Stockholm i maj 1992. Bl.a. behandlas mjukvaruavtal ur ett nationellt och internationellt perspektiv och databasavtal.
 
  © 2017 Jure AB