Telekommunikation
� rättsliga aspekter
   
 
Författare:Brinnen Martin
Titel:Telekommunikation � rättsliga aspekter
Utgivningsår:1996
Omfång:260 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139000745
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Nordisk årsbok i rättsinformatik nr. 1996
Ämnesord:IT-rätt

Pris: 392 SEK exkl. moms

 

I denna bok behandlas rättsfrågor i samband med telekommunikationer. Därtill kommer redogörelser för forskning inom områdena rättsinformatik och IT-rätt samt rapporter om rättsutvecklingen från de nordiska länderna.
 
  © 2017 Jure AB