Elektronisk handel
� rättsliga aspekter
   
 
Författare:Punsvik Randi
Titel:Elektronisk handel � rättsliga aspekter
Utgivningsår:1997
Omfång:226 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139000834
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Nordisk årsbok i rättsinformatik nr. 1997
Ämnesord:IT-rätt

SLUT på förlag

 

I boken belyses på ett klargörande sätt de juridiska aspekter som är nödvändiga att ta ställning till, för att kunna etablera elektronisk handel. Den ger även en orientering om utvecklingen inom rättsinformatiken i de olika nordiska länderna.
 
  © 2017 Jure AB